Бізнес

Український виробник на шляху до Європи 

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом відкриває для українського бізнесу можливість вийти за рамки внутрішнього ринку і стати частиною європейської бізнес-спільноти. Однак, доступ продукції вітчизняних виробників на європейський ринок вимагає від підприємців активних дій і, як правило, додаткових інвестицій.

Що необхідно знати українським виробникам, які мають намір поставляти продукцію  на ринок  країн-членів ЄС, розповідають Леонід Воробей, перший заступник директора УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт» та Анатолій Гіндікін, начальник Науково – технічного випробувального центру УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт».

Які можливості має УкрТЕСТ для експорту вітчизняної продукції?

Основною метою УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт» є створення умов для доступу на  ринок якісної електротехнічної продукції, сприяння отриманню виробниками та споживачами достовірної інформації щодо її безпеки та відповідності законодавству України та Європейського Союзу. Ми доклали та докладаємо багато зусиль для здобуття та підтримання статусу провідної випробувальної  та сертифікаційної організації в України, яка визнана на міжнародному рівні та, у рамках програми ЄС з надання технічної допомоги Україні, готується стати в ряд з нотифікованими органами країн Європейського Союзу.

З 1991 року УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт» представляє Україну у Всесвітній системі Міжнародної електротехнічної комісії з випробувань та визнання сертифікації (Система IECEE).

УкрТЕСТ – єдина  в Україні організація, визнана в Системі IECEE в якості Українського національного сертифікаційного органу та випробувальної лабораторії з правом видавати та визнавати міжнародні сертифікати у Схемі СВ IECEE. Сертифікати СВ, які видані  УкрТЕСТ, визнаються для національної сертифікації  у 53 країнах  світу. Основне завдання Схеми СВ – наблизить виробника до ідеальної концепції: «один виріб – одне випробування – весь світ».

Окрім участі в Схемі СВ, УкрТЕСТом укладено низку угод про взаємне визнання результатів випробувань і сертифікації з зарубіжними органами сертифікації Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, Кореї, Данії, Латвії, Росії.

УкрТЕСТ надає змоги вітчизняним виробникам обрати найбільш прийняту для кожного схему виходу на міжнародний ринок.

У чому полягає європейський підхід до виходу продукції на ринок ЄС? 

Загальні правила розміщення продукції на ринку ЄС визначають два основних документи – Рішення №768/2008/ЄС и Регламент №765/2008/ЄС Європарламенту і Ради Європи, згідно з якими прийнята нова законодавча структура (NLF).

Кожен товар, який поступає на ринок Європейського Союзу із третіх країн, має відповідати усім вимогам, що встановлені законодавством Європейського Союзу. Імпортери  зобов’язані слідкувати за тим, щоб на ринок поступала тільки та продукція, що відповідає усім необхідним  вимогам, і не допускати ввезення товарів, які не відповідають вимогам законодавства чи є загрозою для споживача.

Незважаючи на те, що обов’язок  за забезпечення та доведення відповідності лежить на виробникові, уся відповідальність за відповідність законодавству ЄС покладена на імпортера. Тому перед початком експорту необхідно детально вивчити регуляторне середовище, зрозуміти, яким вимогам має відповідати продукція, що планується для експорту.

Тож, вітчизняні експортери повинні задовольнити вимоги ЄС щодо безпечності та якості продукції.

Що необхідно зробити виробнику, який має намір експортувати продукцію до ЄС?

У першу чергу, виробник має ще на етапі проектування продукції, залежно від її призначення, визначити вимоги, відповідно до яких треба забезпечити необхідний рівень безпеки, захист споживачів, захист та охорону навколишнього середовища тощо. Для цього потрібно визначити Директиву (Директиви) ЄС, які поширюються на продукцію, та гармонізовані європейські стандарти із переліку опублікованих в Офіційному віснику ЄС. Гармонізовані стандарти пропонують рішення і засоби, за  допомогою яких можуть бути задоволені суттєві вимоги директив та надана  презумпція відповідності. Використання гармонізованих стандартів є добровільним. Якщо виробник не застосовує гармонізовані стандарти, у разі виникнення сумнівів, саме він має довести відповідність своєї продукції відповідним суттєвим вимогам директив на запит контролюючих органів ЄС.

Для пошуку необхідної директиви можна скористатися офіційним сайтом Європейської комісії “Export HelpDesk Facility”. На жаль, дуже мало інформації російською чи українською мовами, документи опубліковані англійською.

Далі застосовуються процедури оцінки відповідності, щоб довести, що розміщена на ринку продукція відповідає вимогам відповідних директив.

Виробник може сам провести процедури оцінки відповідності або залучити для цього уповноважену спеціалізовану організацію – нотифікований орган. Процедури оцінки відповідності та залучення уповноваженого органу передбачені відповідними директивами. Нотифікований орган виробник може обрати самостійно.

Наступним кроком є підготовка файлу технічної документації, склад якого визначений  конкретною директивою, що застосовується до певної продукції, та оформлений однією з офіційних мов ЄС. У загальному випадку файл включає інструкцію з експлуатації, схеми, креслення, опис конструкцій та протоколи випробувань. Документація повинна зберігатися та бути доступною 10 років після розміщення на ринку останнього виробу.

Далі необхідно скласти Декларацію відповідності та нанести на продукцію маркування знаком СЕ. Декларація про відповідність вимогам ЄС є юридичною заявою виробника або його уповноваженого представника, яка підтверджує, що продукція відповідає усім вимогам усіх директив, дія яких розповсюджується на цю продукцію. Декларація має бути оформлена виробником або його уповноваженим представником в ЄС та супроводжувати продукцію доки вона не досягне кінцевого споживача. Декларацію відповідності слід складати однією або декількома офіційними мовами ЄС.

Директиви ЄС вимагають, що виробник мусить наносити на продукцію знак відповідності СЕ до її розміщення на ринку.  Знак СЕ означає, що продукція, на яку його нанесено, відповідає всім вимогам щодо безпечності, встановленим законодавством ЄС, що регулює цей вид продукції.

Чи може український виробник звернутися за допомогою до фахівців УкрТЕСТ?

Фахівці УкрТЕСТ можуть допомогти мінімізувати ризики економічних збитків, зокрема, шляхом проведення навчальних семінарів, оцінки правильності підбору директив та гармонізованих стандартів, адже продукція може підпадати одночасно під дію кількох директив, визначення оптимальних схем сертифікації тощо.

Окрім цього, УкрТЕСТ, завдяки міжнародній співпраці, допомагає виробнику суттєво скоротити фінансові, організаційні, технічні та часові витрати на випробування та отримання необхідного сертифікату для виходу на ринок ЄС. Важливо додати, що вартість випробувань в УкрТЕСТі  значно менша,  ніж вартість аналогічних робіт у Європі.

Які проблеми найчастіше виникають у виробників?

По–перше, через незнання, виробник не враховує вимоги європейських стандартів, у результаті чого під час випробувань виявляється, що конструкцію виробу необхідно переробити та проходити повторні випробування.

По-друге, досить часто виробник залишає поза увагою той факт, що із небезпечних та неякісних комплектуючих неможливо зробити безпечний виріб, який відповідає вимогам директив ЕС. До початку випробувань виробник повинен надати перелік комплектуючих, який корегується за участю наших фахівців, та підібрати на кожний компонент сертифікат. Отже, виробник повинен це враховувати на етапі проектування.

По-третє, проблема, яка найчастіше виникає у виробника – це написання правильної інструкції з експлуатації та правильне маркування, що є обличчям виробу. Вимоги до маркування та інформації, яка повинна обов’язково бути в інструкції, викладені у всіх гармонізованих стандартах. Виробник повинен ознайомитись з ними перед тим, як вказувати інформацію чи здійснювати випробування.

Окрім того, однією із умов забезпечення вимог європейського законодавства, є необхідність проведення аналізу ризиків щодо забезпечення безпеки виробу ще на етапі проектування у відповідності з європейськими стандартами.

УкрТЕСТ, як організація з національним та міжнародним визнанням, завжди напоготові допомогти вітчизняним виробникам подолати усі труднощі та адаптуватися до змін.

Коментарі відключені.