Інвестиції в майбутнє України

Ян Томбінські, Посол, Голова Представництва ЄС в Україні

Надвисоку ціну вже сплатила наша держава за своє прагнення увійти до європейської спільноти. Вже майже 2 роки пройшло з того часу, як було підписано Угоду про асоціацію (УА) між Україною та ЄС. Про те, наскільки ми просунулися на шляху євроінтеграції, та чого нам чекати надалі, ми спілкуємось з Головою представництва ЄС в Україні, паном Яном Томбінським.

— Наскільки важлива і наскільки складна ця реалізація УА? Яка-небудь інша країна підписувала таку важливу угоду раніше (підготовка до членства у ЄС)?

— Майже десять років Україна та ЄС готують ґрунт для Асоціації, спочатку обговорюючи текст УA і кращі способи реалізації амбітних реформ, передбачених УА. Сьогодні ми стоїмо на початкових етапах її реалізації, протягом наступних 10 років цей процес буде еволюціонувати.

Асоціація (Угода) є договором між двома сторонами, кожна з яких узяла на себе певні зобов’язання. Тим не менш, єдиний спосіб для повної реалізації асоціації вимагає, щоб обидві сторони діяли пліч-о-пліч — створюючи необхідні інституціональні структури, надаючи допомогу Україні щодо впровадження нових законів, фінансуючи проекти ЄС в Україні, і забезпечуючи бюджет і макро фінансову підтримку в той час, коли Україна потребує фінансової стабільності.

УА передбачає певну відповідність України більшості правил, пов’язаних з внутрішнім ринком ЄС, з позицій технічних стандартів, санітарних норм, конкуренції, державних закупівель, правил інтелектуальної власності і т.д. Очевидно, що це є реальною проблемою для уряду і бізнесу, але така відповідність дасть швидкі результати, як в плані доступу до ринків ЄС для українських компаній, так і з погляду модернізації української економіки.

Не слід розглядати процес, що веде до близької політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС , як витрати. Це — насправді дуже корисні інвестиції в майбутнє України. Метою є не реалізація УА заради самої реалізації, але зміцнення української економіки і принесення користі українським компаніям і споживачам за допомогою торгівлі та створення нових робочих місць.

Багато країн Сходу і Півдня Європи, в тому числі моя рідна Польща, пройшли через аналогічний процес пристосування до ЄС, а пізніше — і приєдналися до ЄС. Можна сказати, що їм було легше, тому що у них в той час не було поточного військового конфлікту, і у них була перспектива членства в ЄС. Але, з іншого боку, в минулому така спроба була набагато більш невизначеною, оскільки не було ніякої існуючої моделі асоціації. Сьогодні ми знаємо всі переваги і засвоїли уроки реформ, і Україна може знайти натхнення у цьому прикладі.

— Представництво ЄС стежить за реалізацією УА? Якщо так, то як ви оцінюєте успіхи в її реалізації?

— Однією з основних функцій делегації ЄС як дипломатичної місії є звіт про події в Україні і визначення кращих можливостей для розвитку наших відносин. Тому ми активно беремо участь у моніторингу політичних і галузевих подій в Україні, знаходимося в тісному контакті з органами влади, громадянським суспільством та засобами масової інформації.

Під час моніторингу ми зосереджуємося, зокрема, на сферах, які мають важливе значення для реалізації Угоди про асоціацію. Наприклад, ми особливо зацікавлені у реформі та зміцненні верховенства норм Основного закону і таких інститутів, як судова система, кримінальний процес, правоохоронні органи, установи, відповідальні за реалізацію судових вироків, антикорупційні органи тощо. Виборче законодавство та нормативні документи, що зачіпають такі області, як права людини, основні свободи, бізнес-клімат, справедлива конкуренція чи енергоефективність, і це тільки декілька з них, також знаходяться в центрі нашої уваги.

Як передбачено Угодою про асоціацію, результати цього моніторингу обговорюються з українською владою у спільних органах, створених на договірних засадах, і представляються у вигляді спільних рекомендацій Комітету Асоціації. Це допомагає нам працювати спільно над реалізацією Угоди та її пріоритетних напрямків, чітко визначених в спільному документі, Програмі асоціації.

27 червня 2014 в Брюсселі Президент України Петро Порошенко підписав економіну частину Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом

27 червня 2014 в Брюсселі Президент України Петро Порошенко підписав економіну частину Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом

— Що є рушійною силою УА — законодавство, уряд, бізнес?

— Угода про асоціацію є всеосяжним документом. Вона регулює всі аспекти відносин Україна-ЄС та закладає основи для розширення співпраці в усіх областях. Не тільки центральні органи влади беруть участь у її реалізації. Місцеві та регіональні органи влади та інші гілки влади, в тому числі законодавчої та судової влади, відіграють важливу роль.

Гарним прикладом є судова реформа. Сильна і незалежна судова система має важливе значення для удосконалення бізнес-середовища та реалізації норм і правил, передбачених Угодою про асоціацію.

Інший приклад: міжрегіональне співробітництво. Це одна з цілей Угоди, і один із розділів УА присвячений йому. Для того, щоб ця співпраця була ефективною, необхідно мати сильні та демократичні регіональні та місцеві органи влади, забезпечені економічними ресурсами і переданими повноваженнями для здійснення проектів у галузях, що становлять сферу взаємних інтересів, таких як туризм або охорона навколишнього середовища.

— На вашу думку. що є основною причиною того, що Український експорт до країн ЄС в 2015 році падав (навіть при використанні спеціального режиму митного збору для України)?

— Падіння експорту українських товарів до ЄС може бути пояснений рядом причин.

Однією з найбільш очевидних причин є зниження товарних і сільськогосподарських цін, яке ми спостерігали на світових ринках. Такі продукти являють собою значну частку українського експорту до ЄС, так що вплив на український експорт у вартісному вираженні був значним.

Різке зниження валюти зробить український експорт більш конкурентоспроможним у середньостроковій перспективі, і цей експорт, ймовірно, збільшиться в обсязі. Але у короткостроковій перспективі таке зниження має негативний вплив на вартість експорту при розрахунку в доларах, просто тому, що у експортерів та імпортерів немає часу, щоб погоджувати кількість і знаходити нові ринки збуту. Це — добре відомі економічні наслідки знецінення.

Військова ескалація на Сході країни також має істотний вплив на обсяг виробництва в декількох регіонах України; частина товарів, вироблених у Донбасі в минулому, експортувалися у ЄС.

Але я, як і раніше, дуже оптимістично дивлюся на середньострокову перспективу. По-перше, тому, що знецінення підвищить конкурентоспроможність української продукції. По-друге, і, ймовірно, ще більш важливо, тому, що ми впевнені, що українські компанії будуть адаптуватися до європейського ринку, і скористаються доступом до ринку товарів, що не підлягають обкладенню митом, який пропонує Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі. Це не станеться відразу, але це величезний потенціал для українських експортерів та економіки.

— Якою ви бачите роль українського суспільства (НУО, науковців, ЗМІ і т.д.) в реалізації УА? І ширше — в процесі євроінтеграції України?

— Роль громадянського суспільства є ключовою у загальній реалізації Угоди про асоціацію. Угода передбачає ключову роль ОГС у процесі здійснення реформ. Вона встановлює платформу громадянського суспільства як спільного органу громадянського суспільства ЄС та України і пропонує соціальним партнерам зустрітися з метою ведення структурованого діалогу, суміжного з діалогом уряд-уряд. Угода також зобов’язує сторони створювати консультативні органи громадянського суспільства, наприклад, у сфері стабільного розвитку.

Для ЄС співпраця з українським громадянським суспільством є важливим інструментом. Вона допомагає нам перевірити на реальних умовах нашу політику, наш політичний та економічний аналіз. Контакти з українським громадянським суспільством відбуваються на регулярній основі з делегацією ЄС, а також в рамках програми візитів високого рівня інститутів ЄС. Досвід громадянського суспільства важливий для нас для розуміння стану справ у процесі реалізації реформ, наприклад, у таких сферах, як боротьба з корупцією чи виборче законодавство. Від громадянського суспільства ми дізнаємося, чого українські громадяни чекають від ЄС і від європейської інтеграції України, ми отримуємо відповідь на те, як ЄС повинен підтримувати європейські прагнення України.

— Ваші побажання в роботі над реалізацією УА у 2016 році та наступних роках?

— Я впевнений, що УА буде реалізовуватися не тільки швидко, але й чесно: метою є не лише прийняття нових законів, а й одержання реальних результатів, які кожен українець міг би відчувати в своїй повсякденній господарській діяльності та житті. Я хочу бачити, щоб реформи, записані в УА, слугували інструкцією для реформ у всіх сферах життя, але особливо — у сфері державного управління.

Для мене ключовим словом на 2016 рік є власність: українська влада повинна розглянути УА як інструмент для модернізації та інтеграції в ринок ЄС, а не як юридичне обмеження. Я також очікую довгострокових зобов’язань від української сторони. Зрештою, наша Асоціація є свого роду марафоном, довгостроковим процесом, який буде приносити плоди поступово, в процесі модернізації країни. Я сподіваюся, що швидкі перемоги будуть викликати громадський ентузіазм для більшої кількості реформ і не дозволять владі ухилятися від шляху таких необхідних реформ.