Послання Президента Республіки Узбекистан Шавката Мірзійоєва Олій Мажлісу

 

Шановні депутати і сенатори!

Дорогі співвітчизники!

Шановні гості!

Сьогодні всі ми є учасниками найважливішого політичного події в житті нашої Батьківщини.

Президент Республіки Узбекистан вперше виступає з Посланням до парламенту країни – Олій Мажлісу.

Відомо, що в багатьох розвинених країнах світу існує практика звернення глави держави з Посланням до національного парламенту по найважливішим і найактуальнішим питанням політичного, соціально-економічного та демократичного розвитку.

Думаю, що такий демократичний метод державного управління сьогодні особливо затребуваний і співзвучний проведеним в Узбекистані широкомасштабних реформам, перш за все, принципом діалогу з народом, і слугує подальшому підвищенню ефективності нашої діяльності.

В сьогоднішніх зборах поряд з членами Сенату і депутатами Законодавчої палати Олій Мажлісу також за допомогою відеоконференцзв’язку беруть участь депутати районних, міських і обласних Кенгашів, керівники органів виконавчої влади та господарського управління всіх рівнів.

Дозвольте представити вашій увазі Послання, присвячене основним підсумкам роботи, здійсненої в 2017 році, який ознаменував початок нового етапу нашого розвитку, і пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку Республіки Узбекистан в 2018 році.

Для виконання завдань, передбачених на цей рік в Стратегії дій щодо подальшого розвитку нашої країни, були мобілізовані всі сили і можливості держави і суспільства.

Найважливішим кроком на цьому шляху стало здійснення заходів, намічених у Державній програмі “Рік діалогу з народом і інтересів людини”.

Слід зазначити, що наш народ широко підтримує масштабні реформи, що проводяться в країні. Перші результати цих перетворень сьогодні знаходять відображення в життя співвітчизників: зростає їх соціальна активність, впевненість у завтрашньому дні.

Кожне рішення, яке стосується життя країни, ми приймаємо на основі безпосереднього діалогу з народом, з урахуванням думок громадськості. Наріжним каменем нашої діяльності стає принцип «Не народ служить державним органам, а державні органи повинні служити народу”.

Працівники державних органів, перш за все керівники, не обмежуючись кабінетною роботою, виїжджають на місця, займаються практичним вирішенням найактуальніших проблем населення.

У цьому сенсі ми з повною упевненістю можемо сказати, що в історії Узбекистану 2017 рік став роком створення нової системи прямого діалогу з народом, ефективного вирішення його життєвих проблем.

Народні приймальні та Віртуальна приймальня Президента Республіки Узбекистан,що є основою цієї системи, стали своєрідним демократичним інститутом по роботі зі зверненнями громадян.

За короткий час в ці приймальні звернулися понад 1,5 мільйона громадян, позитивно вирішені роками накопичувані проблеми багатьох людей, що свідчить про затвердження в Узбекистані народовладдя не на словах, а на ділі.

Підвищення персональної відповідальності керівників на місцях за якнайшвидше виправлення допущених помилок і недоліків стало важливим результатом роботи даної системи.

З урахуванням інтересів народу кардинальні зміни здійснюються також в судово-правовій сфері, системі прокуратури та органів внутрішніх справ, які є найважливішими інститутами забезпечення соціальної справедливості.

Про це ми вже детально говорили на урочистих зборах, присвячених 25-річчю прийняття Конституції Республіки Узбекистан, тому вважаю, що немає необхідності знову зупинятися на цьому питанні.

У поточному році понад 1100 осіб, які проживають в країні і не мають громадянства Узбекистану, отримали цей статус. Думаю, це є ще одним підтвердженням забезпечення в нашій країні прав і свобод людини.

В економічній сфері в 2017 році ми зробили перші кроки по реалізації ефективних реформ, що відповідають сучасним вимогам.

Прийнято і послідовно реалізуються закони, укази та постанови, всебічно продумані програми по організації нашої економіки на новій основі і її подальшої лібералізації, вдосконалення її правової бази, модернізації і диверсифікації виробництва.

У країні за короткий час став до ладу 161 великий промисловий об’єкт. Це дозволить нам в наступному році додатково виробляти продукції на 1,5 трильйона сумів (курс ЦБ РУ на 23.12.2017, 1 $ = 8101.62 сум).

Наприклад, на Ташкентській теплоелектростанції задіяна парогазова установка. За рахунок цього додатково буде вироблено 2,5 мільярда кіловат електроенергії.

Також триває робота з будівництва другої парогазової установки на Навоїйській теплоелектростанції, гідрометалургійного заводу на базі Авмінза-Амантайських золотодобувних копалень в Кизилкумах.

В даний час Алмаликським гірничо-металургійним комбінатом розпочато роботу з освоєння рудників «Йошлик-1» і «Йошлик-2». Прискореними темпами ведеться будівництво таких великих об’єктів, як Сардобінське, Центрально-Ферганське і Тупалангське водосховища. Електрифікується залізнична лінія Фергана – Маргилан.

За рахунок запуску ще одного великого об’єкта – Кандимського газопереробного комплексу в 2018 році додатково буде видобуто 4 мільярди 100 мільйонів кубометрів природного газу, понад 67 тисяч тонн конденсату, понад 106 тисяч тонн сірки. На Мубарекському газопереробному заводі – одному з локомотивів економіки Узбекистану – в майбутньому році на повну потужність запрацюють блоки по очищенню від сірки додатково 6 мільярдів кубометрів природного газу.

Поряд з цим в акціонерному товаристві “Узагротехсаноатхолдинг” в новому році буде налагоджено виробництво більше 5 тисяч сучасних тракторів, понад 1 тисяча бавовнозбиральних машин і понад 2 тисячі причепів.

Подібних прикладів можна навести ще чимало.

Найважливіше, в економічній політиці критично переглянуто такий неприйнятний метод, як гонка за нереальними цифрами, прагнення видати за дійсність утопічні плани. Досягнення конкретних результатів і забезпечення інтересів людини визначені в якості головної мети наших реформ.

Завдяки здійсненим заходам у 2017 році стійкі темпи економічного зростання становили 5,5 відсотка, обсяг експорту збільшився на 15 відсотків. Позитивне сальдо у зовнішній торгівлі досягло 854 мільйони доларів.

Ми почали вільну конвертацію нашої національної валюти – суму. Юридичні та фізичні особи отримали можливість придбання і продажу іноземної валюти в комерційних банках без обмежень.

З початку лібералізації сфери обсяги операцій купівлі-продажу іноземної валюти зросли в 1,5 рази і склали близько 1,3 мільярда доларів. Разом з тим золотовалютні резерви нашої держави збільшилися на 1,1 мільярда доларів.

У поточному році в країні налагоджена діяльність 12 вільних економічних і 45 промислових зон, що сприяє прискореному розвитку наших регіонів. Ведеться робота по організації в найближчому майбутньому ще 50 нових промислових зон.

Протягом року постійно в центрі нашої уваги перебувало питання створення нових робочих місць, що має для нас надзвичайно важливе значення. У 2017 році за рахунок будівництва нових промислових підприємств, розвитку малого бізнесу та приватного підприємництва, розширення сфери послуг було організовано понад 336 тисяч нових робочих місць. Ми визначили для себе забезпечення зайнятості населення в якості пріоритетного завдання, тому і надалі будемо надавати особливого значення зростанню цих показників не тільки в кількісному, але і в якісному відношенні.

Забезпечується також виконання прийнятих програм щодо реформування соціальної сфери як надзвичайно важливого напряму державної політики.

Відомо, що довгі роки у нашого населення, особливо працівників бюджетної сфери, малозабезпечених сімей, житлова проблема залишалася найгострішою. Заради справедливості треба визнати, що ми майже не приділяли уваги цьому питанню. З огляду на потреби людей, в поточному році ми приступили до будівництва доступного житла за оновленими проектами на основі пільгових іпотечних кредитів.

У містах і селах було побудовано типові і багатоповерхові будинки загальною житловою площею понад 3,5 мільйона квадратних метрів. У порівнянні з попередніми роками обсяги житлового будівництва різко зросли, наприклад, щодо 2007 року – в 20 разів, 2010 року, коли було розпочато реалізацію програми будівництва житла за типовими проектами – в 3,5 рази, а по відношенню до 2014 року – в 2 рази.

Слід підкреслити, що за останні 25 років ми вперше почали будівництво багатоповерхових будинків з усіма зручностями за доступними для населення цінами. У 2017 році було побудовано і здано «під ключ» таких багатоквартирних будинків площею понад 800 тисяч квадратних метрів.

Тільки в місті Ташкент в поточному році зведено 420 тисяч квадратних метрів житла – майже в 3 рази більше, ніж в минулому році.

Беручи до уваги, що питання забезпечення населення доступним житлом як і раніше залишається актуальним, ми обов’язково продовжимо цю роботу і в новому році ще в більших масштабах.

Тому що люди не завтра, не в далекому майбутньому, а саме сьогодні хочуть бачити позитивні зміни у своєму житті. Наш працелюбний, добросердний і великодушний народ має на це повне право.

Вжиті конкретні заходи щодо поліпшення екологічної ситуації в Приараллі. При Міністерстві фінансів створено Фонд розвитку регіону Приаралля, в який спрямовано кошти в розмірі понад 200 мільярдів сумів.

За рахунок цих коштів поліпшуються водопостачання, умови життя жителів Республіки Каракалпакстан і Хорезмськой області. Поряд з цим в даних регіонах капітально відремонтовано та реконструйовано понад 3 тисячі кілометрів внутрішніх доріг.

У поточному році особливу увагу ми приділяли будівництву нових та ремонту діючих освітніх установ. Побудовано 12 загальноосвітніх шкіл, реконструйовані 320, капітально відремонтовані 152 школи. Крім того, побудовані і реконструйовані 107, капітально відремонтовані 195 дошкільних освітніх установ.

З огляду на велику роль і значення виховання наших дітей з раннього віку, ми організували Міністерство дошкільної освіти. Нам необхідно зміцнювати матеріально-технічну базу цієї сфери, в тому числі в найближчі 3-4 роки ми повинні побудувати у всіх регіонах країни і оснастити тисячі нових дитячих садків, підняти на новий рівень якість одержуваного в них освіти і виховання.

Відповідно до пропозицій багатьох батьків, вчителів і учнів, широкого загалу ми відновили 11-річну загальну освіту.

Для заповнення потреби на місцях у вчителях в Ташкентської області організовано Чирчикський державний педагогічний інститут.

Крім того, в 15 вищих навчальних закладах відкриті заочні відділення, де більше 5 тисяч педагогів, які закінчили коледжі, зможуть отримати вищу освіту.

В системі освіти на основі інноваційного та креативного підходів створені спеціалізовані школи з поглибленого вивчення точних наук, що носять імена Мухаммада Хорезми і Мірзо Улугбека.

Здійснюється також значна робота щодо подальшого вдосконалення системи вищої освіти. Зокрема, прийнято Програму комплексного розвитку системи вищої освіти в 2017-2021 роках.

За рахунок знову організованих інститутів і філій вузів кількість вищих освітніх установ досягла 81, філій в регіонах – 15, філій зарубіжних університетів – 7. Крім того, слід відзначити домовленості про створення в місті Алмалик філії Московського інституту сталі і сплавів, а в Ташкенті – філії Вебстерского університету США.

Виходячи з потреб реального сектора економіки, в деяких вищих навчальних закладах відкриті заочні і вечірні відділення.

Було вжито заходів щодо вдосконалення системи і зміцненню матеріально-технічної бази Академії наук Узбекистану, відновлена діяльність ряду науково-дослідних інститутів і центрів в її складі.

Після багаторічної перерви проведені вибори в Академію наук. Велике число талановитих вчених, які користуються авторитетом у країні і за кордоном, удостоєні високого звання академіка. У свою чергу, ми маємо право чекати від Академії наук практичних результатів перспективних досліджень, нових наукових розробок.

Вся ця наша послідовна робота спрямована на досягнення однієї мети – Узбекистан повинен стати конкурентоспроможним на світовій арені в галузі науки, інтелектуального потенціалу, сучасних кадрів, високих технологій.

Любі друзі!

Говорячи про розвиток культурно-гуманітарної сфери, перш за все слід зазначити, що в поточному році було прийнято 12 важливих документів, що стосуються питань культури, мистецтва та літератури, засобів масової інформації.

З метою підвищення ролі та значення творчих спілок в житті країни, зміцнення їх матеріально-технічної бази створені Громадський фонд з підтримки творчих діячів Узбекистану «Ілхом», а також спільно з установами культури і мистецтва, великими компаніями і банками – «Клуби друзів».

Крім того, в Ташкенті на території Національного парку створені Алея літераторів, нова будівля Спілки письменників, в Каракалпакстані і ряді областей – творчі школи, що носять імена наших видатних письменників і поетів. Також реконструйовано Кокандський міський, Хорезмський і Джизакський обласні драматичні театри, організована Ферганська регіональна філія Узбецького державного інституту мистецтв і культури.

Коли ми говоримо про проекти, які є важливими подіями в нашому духовному житті, слід особливо підкреслити те, що розпочато роботу по організації діяльності таких науково-просвітницьких установ, як Центр ісламської цивілізації в Узбекистані, міжнародні науково-дослідні центри імені Імама Бухарі і Імама Термізі, Ісламська академія.

Поряд з цим при меморіальних комплексах наших великих мислителів створені школи з вивчення хадисів, мусульманського права, суфізму та інших напрямків.

Безумовно, наша діяльність в цьому напрямку має глибоку наукову і практичну основу.

Відомо, що наша земля, яка перебуває на перехресті древніх культур і цивілізацій, зростила тисячі вчених і мислителів, великих поетів і богословів. Залишена ними безцінна спадщина, в тому числі в галузі точних наук і релігійно-філософських знань, сьогодні є духовним надбанням всього людства.

В даний час у книжкових фондах Узбекистану зберігається понад 100 тисяч стародавніх рукописів. На жаль, ці унікальні книги ще повністю не вивчені, вони чекають своїх дослідників і читачів.

На сторінках цих рідкісних творів можна знайти відповіді і на безліч проблем сучасності. Зокрема, і до цього дня не втратили актуальності глибокі думки і ідеї, які розкривають істинно гуманістичну суть ісламу, закликають всіх людей, незалежно від їх національності, віросповідання і соціального статусу, до добра, милосердя і злагоди.

Разом з тим слід відверто визнати, що ми, будучи спадкоємцями такого унікального надбання, зробили ще далеко не все для їх вивчення, ознайомлення з ними наших співвітчизників, насамперед підростаючого покоління, а також міжнародної громадськості.

Ми багато говоримо про необхідність боротьби з релігійним невіглаством, проти шкідливих течій – за допомогою просвітництва. Це, звичайно, правильно. Але де ця просвіта, ці знання – перш за все, чи не в таких  книгах, залишених нам нашими великими предками?

Всі наші практичні дії в даній області спрямовані на досягнення саме такої благородної мети і викликають великий інтерес і увагу не тільки в нашій країні, а й за кордоном.

Тому неприпустимо, щоб в нашому суспільстві, що володіє таким безцінним багатством і має передову інтелігенцію, тисячі освічених улемів, в нашій країні, яка виступає з важливими ініціативами в цій сфері, з’являлися адепти релігійного фундаменталізму.

Шановні учасники зборів!

У 2017 році проведена також велика робота в сфері фізичного виховання і спорту.

Всіх нас радують спортивні досягнення нашої молоді. Заявляють про себе все нові і нові чемпіони світу та континенту, міжнародні гросмейстери з шахів.

Протягом року, що завершується, спортсмени Узбекистану домоглися високих результатів на різних змаганнях з боксу, дзюдо, таеквондо, важкої атлетики, вільної боротьби, самбо.

2017 рік став яскравою сторінкою в історії узбецького національного курашу. На  засіданні Генеральної асамблеї Олімпійської ради Азії,проведеному  в вересні в Туркменістані, було прийнято рішення про включення цього виду спорту в програму Азіатських ігор. Таким чином, на майбутніх в 2018 році в Індонезії XVIII Азіатських іграх спортсмени різних країн будуть також брати участь в змаганнях по узбецькому національному курашу.

В даний час ми працюємо над вдосконаленням діяльності Національного олімпійського комітету Узбекистану. Тепер підготовка до Олімпійських ігор та інших престижних змагань буде здійснюватися на новій основі, яка повністю відповідає світовим стандартам.

Сьогодні з цієї високої трибуни дозвольте висловити велику подяку всім нашим молодим спортсменам, їх наставникам і тренерам за їх заслуги в розвитку нашого національного спорту, побажати їм нових перемог.

Дорогі співвітчизники!

За минулий період в сфері зовнішньої політики ми досягли значних результатів у розвитку дружніх і взаємовигідних відносин із зарубіжними державами, в першу чергу з сусідніми країнами.

У 2017 році відбувся 21 візит на найвищому рівні, проведені зустрічі з керівниками і представниками понад 60 держав і міжнародних організацій. В результаті укладено понад 400 угод, підписані торговельні та інвестиційні договори в цілому майже на 60 мільярдів доларів США.

З метою своєчасної реалізації прийнятих документів розроблені 40 “дорожніх карт”, які виконуються спільно з нашими зарубіжними партнерами.

Ми приступили до здійснення принципу “Головний пріоритет зовнішньої політики Узбекистану – Центральна Азія”. У підсумку в нашому регіоні створена абсолютно нова політична атмосфера, зміцнюються взаємозв’язки, засновані на взаємній довірі і добросусідстві.

Встановлено стратегічну співпрацю з Туркменістаном і Киргизстаном. Підписано ряд важливих документів щодо подальшого поглиблення стратегічного партнерства з Казахстаном, укладені економічні угоди на 2 мільярди доларів. Зміцнюється співробітництво і з Таджикистаном. Налагоджено авіарейси між містами Ташкент і Душанбе.

Підписання Договору про Державний кордон з Киргизстаном стало серйозним кроком в забезпеченні безпеки і стабільності в Центральній Азії.

Укладено важливі угоди про взаємовигідне співробітництво з сусідньою Ісламською Республікою Афганістан, розпочато практичну роботу з новим економічним проектам.

Також досягнуті ефективні угоди і домовленості з Росією, Китайською Народною Республікою, Південною Кореєю, Туреччиною, США, державами Європейського Союзу, мусульманськими країнами.

Узбекистан на новому рівні розвиває співробітництво з такими міжнародними структурами, як Організація Об’єднаних Націй, Ісламська організація співробітництва, Шанхайська організація співробітництва, Співдружність Незалежних Держав.

Відновлена співпраця з Європейським банком реконструкції та розвитку, встановлені партнерські зв’язки з Європейським інвестиційним банком. Динамічний характер набуває взаємодія зі Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Азіатським банком розвитку, Ісламським банком розвитку, Азіатським банком інфраструктурних інвестицій.

Позитивні перетворення,що відбуваються в країні, підвищують інтерес до Узбекистану на міжнародній арені, служать зміцненню нашого статусу в світовому співтоваристві.

Звичайно, можна довго говорити про здійснену нами протягом року роботу. Однак ми добре розуміємо, що все це – лише перші кроки на обраному нами непростому, але єдино вірному шляху.

Користуючись нагодою, висловлюю щиру подяку представникам державних і недержавних організацій, господарських об’єднань і підприємств,які активно брали участь в реалізації Державної програми “Рік діалогу з народом і інтересів людини”,  всім, хто зробив внесок у цю благородну справу.

Шановні учасники засідання!

За сформованою в нашій країні доброю традицією, тепер ми повинні порадитися щодо назви наступаючого нового, 2018 року.

Ми багато думали з приводу цього питання. Врахували звернення і листи, що надійшли протягом року від наших громадян в Народні приймальні та Віртуальну приймальню Президента, державні органи, судження, висловлені в ході  зустрічей,що відбулися на місцях, вивчили думку громадськості.

Беручи до уваги всі висловлені пропозиції та рекомендації, я пропоную назвати новий, 2018 рік у нашій країні Роком підтримки активного підприємництва, інноваційних ідей і технологій.

У зв’язку з цим хотів би коротко зупинитися на понятті активне підприємництво. Це такий напрямок в економіці, коли бізнес-діяльність організовується на основі інноваційних, сучасних підходів, передових технологій і методів управління.

Коли ми говоримо «активні підприємці», ми маємо на увазі ділових людей, здатних виробляти конкурентоспроможну продукцію, найважливіше – створювати нові робочі місця, що приносять користь не тільки собі і своїй родині, а й усьому суспільству.

Нашим першочерговим завданням має стати надання всілякої підтримки підприємцям, зокрема, в формування сприятливих умов для ввезення та впровадження у виробництво високих технологій, новітніх досягнень науки.

Також ми повинні створити їм широкі можливості для підвищення кваліфікації, стажування в провідних зарубіжних компаніях і організаціях, здійснення з ними взаємовигідного співробітництва.

Сьогодні ми переходимо на шлях інноваційного розвитку, спрямованого на докорінне поліпшення всіх сфер життя держави і суспільства.

І це закономірно. Адже хто виграє в нинішньому стрімко розвивається? Тільки держава, яка спирається на нову думку, нову ідею, інновацію.

Інновація – значить майбутнє. Якщо ми сьогодні починаємо будувати наше велике майбутнє, то повинні робити це перш за все на основі інноваційних ідей, інноваційного підходу.

Саме тому ми організували Міністерство інноваційного розвитку і поставили перед ним конкретні завдання. Сподіваємося, що це міністерство буде виконувати роль своєрідного локомотива в реалізації найважливіших проектів не тільки в економічній сфері, але і в житті всього нашого суспільства.

У 2018 році в центрі уваги будуть перебувати завдання щодо розвитку науково-дослідної та інноваційної діяльності, мобілізації для цього необхідних фінансових ресурсів, всебічної підтримки участі обдарованої молоді в цьому процесі, творчих ідей і розробок.

Пріоритетні напрями вдосконалення системи державного і громадського будівництва

Шановні народні представники!

Необхідність ефективного вирішення наявних в даний час в житті суспільства проблем, послідовного продовження широкомасштабних реформ вимагає створення абсолютно нової системи в сфері державного управління.

Думаю, що настав час розробки та прийняття Закону «Про державну службу».

При цьому поряд з іншими важливими питаннями необхідно передбачити створення системи оплати праці та гідного соціального забезпечення державних службовців і разом з тим – підвищення відповідальності посадових осіб.

У сфері управління, в першу чергу, ми повинні впровадити конкретні критерії та порядок вдосконалення діяльності органів виконавчої влади, раціонального використання кадрових, матеріальних ресурсів.

По-друге, необхідно чітко визначити порядок здійснення завдань, покладених на органи виконавчої влади, коло їх відповідальності.

По-третє, слід скоротити адміністративний вплив на галузі економіки і широке використання ринкових механізмів. Тобто, потрібно обмеження участі держави в створенні бізнес-структур, розробка відповідних ринкових механізмів, передача окремих функцій держави приватному сектору.

По-четверте, потрібно удосконалити методи і прийоми, що забезпечують тісну співпрацю між представницькими органами та органами виконавчої влади, і поетапно відмовитися від надмірно централізованого керування.

Необхідно надання державних послуг безпосередньо на місцях, розширення фінансових та інших можливостей для органів місцевої влади. Слід оптимізувати і спростити наявні процедури, впроваджувати інноваційні форми управління.

По-п’яте, необхідно реформування інституту державної служби, впровадження дієвих механізмів боротьби з корупцією.

Сьогодні саме життя вимагає від нас формування професійної, мобільної та націленої на конкретні результати системи державної служби, розробки ефективної системи, що відкриває широку дорогу ініціативним, мислячим по-новому, відданим Батьківщині і народу кадрам.

У виконанні цих завдань керівництвом для нас має стати Концепція адміністративної реформи в Республіці Узбекистан.

Як відомо, з метою ефективної боротьби з корупцією в країні був прийнятий окремий закон.

Послідовно реалізується відповідна державна програма, яка включає заходи, спрямовані на досягнення конкретних цілей в цій сфері.

В результаті за 9 місяців поточного року кількість злочинів, пов’язаних з корупцією, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротилася на 33 відсотки.

Такі показники ми повинні розглядати як перші результати нашої тривалої боротьби з корупцією і ще рішучіше вести роботу в цьому напрямку.

Любі друзі!

Вважаю доречним окремо зупинитися на ролі і значенні парламенту, депутатів і сенаторів в підвищенні ефективності реалізованих нами реформ.

В ході  зустрічі, що відбулася 12 липня цього року, з членами Олій Мажлісу було особливо відзначено, що парламент нашої країни повинен стати справжньою школою демократії, ініціатором і вирішальною силою в реалізації реформ, і ми затвердили програму практичних заходів.

Але яка користь нашому суспільству від виконання даної програми, хто з депутатів або сенаторів вніс вклад в полегшення життя наших людей, вирішення їхніх нагальних проблем в сферах охорони здоров’я, екології, комунального господарства, освіти та інших?

На жаль, конкретні приклади такої турботи наші люди не бачать ні в житті, ні в пресі, ні по телебаченню. Лише на папері залишився заклик до наших депутатів, сенаторів стати активніше.

З 136 законодавчих ініціатив, які надійшли протягом року, лише 27 були висунуті депутатами, і в основному стосуються внесення змін і доповнень до чинних законів, виходячи з указів і постанов Президента. Чи не вказує вже одне це на недостатню ефективність діяльності нашого парламенту?

Невже для реалізації реформ повинні прийматися тільки укази і постанови Президента? Адже парламент покликаний розробляти ефективні закони, спрямовані на докорінне поліпшення різних сфер.

На жаль, діяльність нашого парламенту багато в чому полягає в проведенні формальних засідань. Чому виявлені або підняті електоратом проблеми не вирішуються шляхом прийняття відповідних законів або рішучої постановкою питання перед виконавчою владою?

Шановні депутати, наш народ чекає від вас відповіді на ці питання. Пройшли ті часи, коли існувала думка, мовляв, ми обрані депутатами або сенаторами, тепер можна жити спокійно.

Парламенту нашої країни було рекомендовано сприяти впровадженню ділового, конструктивного, самокритично духу в діяльність місцевих Кенгашів, роботу системи охорони здоров’я, сферу раннього попередження злочинності та правопорушень.

Однак роль парламенту і депутатів в цих сферах відчувається недостатньо.

Сьогодні ми не можемо сказати, що в будь-якому регіоні послуги, що надаються населенню закладами системи охорони здоров’я, відповідають вимогам часу.

Було б доцільно, якби Законодавча палата (Н. Ісмоїлов) приділяла більше уваги вирішенню проблем в цій сфері. Наприклад, можна було б створити в нижній палаті Олій Мажлісу окремий комітет з питань охорони здоров’я та організувати роботу депутатів – його членів в основному на місцях.

Якщо подивитися на звіти, то створюється враження, ніби в діяльності місцевих Кенгашів відбуваються позитивні зміни, проте це виражається лише в цифрах. Нам потрібні не цифри, а конкретні результати.

Лише в тому випадку, коли покращиться стан справ в регіонах, коли буде забезпечено виконання бюджету, знизиться злочинність, з’являться нові робочі місця в необхідній кількості, і, найважливіше, підвищиться рівень життя людей, тільки тоді можна буде дати позитивну оцінку діяльності місцевих Кенгашів.

На жаль, ні в одному районі діяльність Кенгаша народних депутатів не організована на належному рівні.

Керівництву Сенату (Н. Юлдашев) доцільно критично, з урахуванням думок громадян, розглянути діяльність в цьому напрямку верхньої палати і вжити необхідних заходів щодо корінної зміни роботи представницьких органів.

Також необхідно не допускати ослаблення роботи з профілактики правопорушень в регіонах і підвищення ефективності боротьби зі злочинністю.

У найважливішому напрямку діяльності парламенту – законотворчості – також спостерігається ряд помилок і недоліків.

Слід визнати, що прийняття законів і підзаконних актів, які в більшості випадків не сприяють вирішенню будь-яких конкретних питань, а іноді суперечать один одному, на практиці призводить до безлічі проблем.

Питається, кому потрібні створювані неефективні робочі групи, а також «мертві» закони, які не впливають на правозастосовну практику і не мають механізми виконання?

З метою запобігання таких негативних явищ ми повинні розробити і реалізувати Концепцію вдосконалення законотворчості і нормотворчості.

Надалі ми критично переглянемо практику прийняття законів в рамках реалізації різних програм.

Всі ми повинні добре усвідомлювати: єдиним джерелом і автором закону повинен бути народ.

Відтепер думки і пропозиції по кожному законопроекту будуть надходити безпосередньо від громадян, місцевих Кенгашів народних депутатів.

У процесі прийняття законів ми повинні ефективно використовувати систему широкого обговорення законопроектів населенням. Для організації такого обговорення керівництву Олій Мажлісу необхідно створити спеціальні «майданчики» в мережі Інтернет.

Для вираження громадянами своєї позиції з важливих питань, що стосуються життя нашої держави і суспільства, доцільно створити спеціальну веб-сторінку “Моя думка”.

В якості передового механізму демократії пропонується запровадити порядок внесення колективного електронного звернення.

Іншими словами, має бути законодавчо закріплено обов’язковий розгляд Олій Мажлісом або Кенгашами народних депутатів ініціатив, висунутих групами громадян.

Нещодавно ми створили Інститут проблем законодавства і парламентських досліджень при Олій Мажлісі. Він покликаний стати своєрідним науковим центром, що глибоко аналізує різні пропозиції, які надходять в Олій Мажліс.

Ще одне важливе питання – для всебічного вивчення стану справ у всіх сферах, розробки дієвих заходів та вирішення наявних проблем необхідно подальше посилення ролі палат Олій Мажлісу і політичних партій.

Тут також слід позбутися практики погоні за цифрами. Якщо замість вирішення сотень проблем на папері ви на ділі вирішите хоч кілька проблем, то виборці будуть задоволені вашою роботою, шановні депутати.

Найважливіше, наші громадяни на прикладі власного життя повинні відчувати проведені перетворення, відчувати, що в системі державної влади дійсно є їх представники.

Забезпечення міжпартійної конкуренції, створення рівних умов для всіх політичних суб’єктів є важливою умовою посилення ролі парламенту.

Як відомо, організований в 2008 році Екологічний рух Узбекистану за минулий період перетворилося на справжню політичну силу. Однак слід визнати, що включення представників руху до складу нижньої палати парламенту на основі заздалегідь визначеної квоти не сприяє підвищенню їх активності та ініціативності.

Думаю, що настав час створити рівні умови для всіх політичних сил і відмовитися від квотування місць в Законодавчій палаті для представників Екологічного руху. Введення даної зміни посилить здорову конкуренцію на політичній арені і послужить зміцненню Екологічного руху як окремої політичної сили.

У зв’язку з цим хотів би також зупинитися на виборчому законодавстві, що має важливе значення в нашому політичному житті. Прийняті в цій сфері 6 законів та ряд підзаконних актів, на жаль, до сих пір не гармонізовані як єдиний документ.

Необхідно розробити і прийняти єдиний Виборчий кодекс, який відповідає міжнародним нормам і стандартам.

Також вже сьогодні слід приступити до розробки Програми заходів з підготовки до виборів до представницьких органів влади, які відбудуться в 2019 році. У програмі особливу увагу необхідно приділити організації цього політичного процесу в ще більш відкритому дусі, що відповідає передовій практиці.

Шановні друзі!

Чергове важливе питання, що стоїть перед нами, в цілях створення населенню ще більш сприятливих умов – це докорінне підвищення якості та розширення державних послуг.

Тому при Міністерстві юстиції ми організували нову структуру – Агентство державних послуг, яке буде координувати і контролювати роботу з їх надання усіма державними відомствами.

Відтепер центри державних послуг даного Агентства, які почнуть діяти при Народних приймальних, надаватимуть оперативні та якісні послуги не тільки підприємцям, а й усім громадянам.

Актуальним питанням все ще залишається планування діяльності державних органів, підвищення її ефективності.

В даний час не існує конкретного критерію, що дозволяє об’єктивно оцінювати діяльність певного відомства за минулий період. Наприклад, я поки не знаю, за якими критеріями оцінюється робота Міністерства економіки або іншого відомства.

Тому міністерства і відомства, хокіміяти всіх рівнів при визначенні прогнозних параметрів повинні намітити конкретні кількісні і якісні показники очікуваних результатів їх діяльності.

У зв’язку з цим треба переглянути структуру і завдання державних органів. Щоб не допустити помилок в цій сфері, необхідно приймати глибоко продумані рішення, отримати позитивний висновок Комісії з реалізації Концепції адміністративної реформи.

Для підвищення ефективності заходів, що вживаються надзвичайно важливе значення має забезпечення злагодженої роботи органів виконавчої влади.

На жаль, сьогодні відсутність чіткого розмежування відповідальності, визначення її ступеня за напрямками діяльності, механізмів повноважень заважає досягти цієї мети.

У зв’язку з цим в сфері державного управління необхідно запровадити систему прийняття ефективних рішень, засновану на їх відкритості і прозорості.

Доцільно переглянути принципи і механізми взаємодії органів державного управління та Кабінету Міністрів. Кожне міністерство зобов’язане забезпечити реалізацію державної політики у довіреній йому сфері і повністю відповідати за кінцевий результат.

Потрібно підпорядкування відповідним міністерствам,які безпосередньо співпрацюють з урядом і парламентом, агентств, комітетів, інспекцій і центрів, які здійснюють свою діяльність в прирівняному до міністерств статусі. З огляду на це необхідні критичний перегляд і оптимізація завдань і структури уряду.

Такі зміни послужать скороченню понад ста органів державного і господарського управління, що виконують практично однакові функції.

Одним із серйозних недоліків нашої діяльності є надмірна централізація функцій і повноважень держави.

Наприклад, в даний час існують 64 види ліцензій, з них 21 видається Кабінетом Міністрів і 40 – центральними відомствами. Видача трьох видів ліцензій належить до повноважень обласних хокіміятів і всього лише одного – районних хокіміятів.

Такий стан справ можна спостерігати також в сфері оформлення документів, пов’язаних з дозвільними процедурами.

Лише 11 з 220 дозвільних документів можна отримати в районах або містах. По інших 209 доводиться звертатися в республіканські і обласні органи. Хіба це можна назвати нормальним?

Наприклад, щоб отримати ліцензію на відкриття приватного дитячого садка в Шаватському районі, підприємець повинен подолати тисячу кілометрів, з’їздити в Ташкент і чекати місяцями.

Такі ж факти спостерігаються і при відборі, розстановці кадрів, виділення кредитних і фінансових коштів, затвердження безлічі важливих рішень на місцевому рівні.

Як можна зрозуміти те, що органи місцевої влади не мають повноважень навіть для вирішення простих питань?

Все це робить негативний вплив на самостійну роботу структур у вирішенні актуальних соціально-економічних проблем на місцях.

Необхідно відмовитися від надмірної централізації державного управління та передати багато повноважень центральних органів територіальним органам.

З огляду на всі ці обставини, була введена посада заступників районних, міських і обласних хокімів по залученню інвестицій. Крім того, прийнято постанову про подальше підвищення відповідальності податкових, фінансових та економічних органів за формування місцевих бюджетів, створення додаткових резервів. Розширено повноваження органів місцевої влади в реформуванні бюджетної системи.

Тепер керівники районних, міських і обласних хокіміятів повинні скористатися наданими можливостями і взяти на себе відповідальність за вирішення нагальних проблем на місцях.

Однією з актуальних завдань в найближчій перспективі є повна передача хокімам районів і міст повноважень у відборі і розстановці кадрів керівників, відповідальних за соціально-економічний розвиток територій.

Відтепер призначення на посаду та звільнення з посади керівників місцевих відділів охорони здоров’я, народної освіти, економіки, фінансів, податкової інспекції та інших структур буде здійснюватися хокімом району.

Також будуть переглянуті такі самі повноваження обласних і Ташкентського міського хокіміятів.

Поряд з наданням місцевим керівникам таких широких повноважень і самостійності ми повинні також кардинально підвищити їх відповідальність за кінцевий результат.

Ще одне важливе завдання пов’язане з розподілом повноважень хокімів як керівників виконавчої та представницької влади.

Останнім часом були посилені роль Кенгашів народних депутатів, повноваження народних представників. Поетапно розширені повноваження політичних партій у формуванні місцевих органів влади, укріплений депутатський контроль над органами виконавчої влади.

У той же час треба визнати, що практика, коли хокім є одночасно керівником і місцевого Кенгашу, і виконавчого органу, не відповідає демократичним принципам.

Відомо, що хокіми представляють звіт місцевим Кенгашам з важливих і актуальних питань розвитку територій. А Кенгаши, в свою чергу, приймають відповідне рішення.

Напевно, варто задатися питанням: чи можна вважати нормальним такий порядок речей, коли в результаті хокім сам дає оцінку своєї діяльності?

Сьогодні саме життя доводить, що подібна система негативно впливає на діяльність як хокімів, так і місцевих Кенгашів.

Тому в даний час ми працюємо над вирішенням цього питання на законодавчому рівні.

Нашим важливим завданням повинно залишатися створення умов для здійснення громадського контролю через своїх представників над діяльністю хокімів з розвитку територій, виконання місцевого бюджету, вирішення комунальних питань.

В сьогоднішніх реаліях саме звітність, відкритість і відповідальність посадових осіб перед суспільством є важливою умовою ефективного функціонування державного апарату.

З цієї точки зору, найближчим часом в мережі Інтернет потрібно створити єдиний майданчик для здійснення всіх державних закупівель та реалізації державної власності. Це дозволить скоротити бюджетні витрати, ефективно управляти державним майном і економити великі фінансові кошти.

Дорогі співвітчизники!

Слід особливо відзначити, що в реформах, спрямованих на побудову відкритого громадянського суспільства, забезпечення захисту прав і свобод людини, важлива роль належить недержавним некомерційним організаціям.

В даний час в країні налічується понад 9 тисяч ННО, діють філії і представництва 29 міжнародних і іноземних неурядових організацій.

Прийнято окремі укази і постанови про вдосконалення діяльності таких недержавних некомерційних організацій, як фонд “Нуроній”, Союз молоді, Рада фермерських, дехканських господарств і власників присадибних земель, Торгово-промислова палата, Республіканська рада з координації діяльності органів самоврядування громадян, їх підтримки.

Однак, незважаючи на такі заходи, в належній мірі не відчувається участь громадських організацій в системному вивченні проблем населення, їх вирішенні, особливо в підтримці жінок, які опинилися в складному соціальному становищі, попередженні правопорушень та злочинності серед молоді та жінок, їх працевлаштуванні. Ці організації займаються в основному проведенням формальних заходів.

Думаю, що з сьогоднішньої критики будуть зроблені відповідні висновки, і ННО активізують свою роботу.

З метою організації ефективної співпраці з недержавними некомерційними організаціями вважаю за доцільне створити при Президенті Республіки Узбекистан Консультативну раду з розвитку громадянського суспільства.

Хочу зупинитися ще на одній актуальній проблемі в цій сфері. До сих пір не створений конкретний правовий механізм реалізації громадського контролю за діяльністю державних органів.

Це в свою чергу перешкоджає об’єктивній оцінці недержавними некомерційними організаціями виконання державними органами і посадовими особами покладених на них завдань.

Виходячи з цього в цілях впровадження дієвих і практичних механізмів здійснення громадського контролю в державному і громадському управлінні пропоную прискорити прийняття Закону «Про громадський контроль» і створити громадські ради при всіх державних органах.

Ці громадські ради повинні забезпечувати відкритість діяльності державних органів і виконувати роль сполучної ланки з населенням.

В даний час засоби масової інформації є важливим і дієвим фактором зміцнення демократичних принципів в житті суспільства.

Для того, щоб сформувати професійну і сучасну журналістику, необхідно приділяти увагу фінансовій підтримці засобів масової інформації, зокрема, нових недержавних інформаційних і аналітичних сайтів, і створити з цією метою спеціальний державний фонд.

Сьогодні в нашій країні діє понад 1500 засобів масової інформації. Вони відрізняються за формою власності, напрямком, способом передачі інформації. Безумовно, всім їм потрібні висококваліфіковані кадри. На жаль, в країні поки немає відповідного базового вищого навчального закладу, який централізовано вирішувало б ці масштабні завдання на високому рівні.

У зв’язку з цим вважаю за необхідне утворити Університет журналістики та засобів масової комунікації.

  1. Пріоритетні напрямки забезпечення верховенства закону і подальшого реформування судово-правової системи

Шановні депутати і сенатори!

Я не втомлююся повторювати одну істину: нашим основним завданням має стати утвердження в житті суспільства принципу справедливості.

У цьому році розпочато масштабну роботу по забезпеченню справжньої незалежності судової влади. Зокрема, з метою подальшого вдосконалення структури судів та системи підбору і призначення суддів була створена Вища суддівська рада.

Радою встановлено дієвий громадський контроль за підбором і призначенням суддів.

Нам необхідно продовжувати реформи в цій галузі. Вважаю, що для цього було б доцільно створити при Олій Мажлісі коміссію зі сприяння забезпеченню незалежності судової влади.

Ця комісія на основі узагальнення звернень громадян, питань, піднятих в ході безпосередніх зустрічей, і шляхом парламентського запиту повинна аналізувати реальну ситуацію і спільно з Верховним судом і Вищою суддівською радою вживати заходів для вирішення виявлених проблем.

Для забезпечення справжньої незалежності судової влади в першу чергу необхідно захистити суддів від факторів, що впливають на здійснення правосуддя. Важливо виявляти випадки втручання в слідство і роботу суду, посилити відповідальність за це і забезпечити невідворотність покарання.

Ми будемо послідовно продовжувати роботу по впровадженню інституту “Хабеас корпус” і посилення судового контролю при проведенні слідства. Виходячи з цього, необхідно передати судам право видачі санкції на проведення обшуку і прослуховування телефонних розмов осіб, підозрюваних у вчиненні злочину.

Ми приділимо особливу увагу лібералізації деяких діянь та їх виключення з категорії злочинів, пом’якшення кримінального покарання з точки зору гуманізму.

У зв’язку з цим необхідно прийняти і реалізувати Концепцію щодо розвитку кримінального та кримінально-процесуального законодавства в 2018-2021 роках.

Наслідуючи традиції милосердя і великодушності нашого народу, потрібно переглянути терміни давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Разом з тим з метою підготовки висококваліфікованих суддів нам необхідно утворити Академію правосуддя Республіки Узбекистан.

Як зазначалося на урочистому засіданні, присвяченому Дню Конституції, в Узбекистані надалі категорично не допускатимуться випадки тортур, надання психічного і фізичного впливу, інші види насильства по відношенню до осіб, заарештованим і притягнутим до кримінальної відповідальності.

Співробітник, що зробив таке діяння, або особа, яка виконала чиєсь «замовлення», в обов’язковому порядку будуть притягнуті до відповідальності.

Особливе значення має подальше вдосконалення законодавства щодо виконання кримінального покарання, враховуючи при цьому створення додаткових механізмів для забезпечення прав засуджених.

На основі критичного вивчення системи установ з виконання покарання планується прийняття в 2018-2022 роках програми відповідних заходів.

З метою попередження порушення прав людини всі ізолятори тимчасового тримання та слідчі ізолятори, установи з виконання покарання будуть оснащені засобами відеоспостереження.

Починаючи з наступного року ми забезпечимо дорожньо-патрульні і патрульно-постові служби органів внутрішніх справ відеокамерами, що дозволяють фіксувати хід виконання ними своїх службових обов’язків, особливо спілкування з громадянами. Ця система послужить попередженням випадків хабарництва та зловживання.

На даний час застаріле розташування дорожньо-патрульних постів між областями обмежує свободу пересування і робить негативний вплив на торгово-економічні відносини, розвиток внутрішнього і зовнішнього туризму.

Сьогодні на території нашої країни існує більше 60 таких постів. Наприклад, пересічний громадянин на машині з Хорезму до Ташкенту проїде 17 постів, а з Ферганської долини – 8 постів.

У зв’язку з цим необхідно ліквідувати всі дорожньо-патрульні пости на кордонах областей, значно скоротити кількість стаціонарних постів патрульної служби.

Виходячи із завдань будівництва правової демократичної держави, ми повинні вдосконалити систему підготовки юридичних кадрів, покликаних володіти всебічними знаннями, високою кваліфікацією, що відповідають міжнародним стандартам, відданих своїй професії.

В даний час до вищих освітніх установ за юридичною спеціальністю щорічно приймаються близько 600 студентів, що становить всього один відсоток від загальної кількості студентів, що надходять до всіх вищих навчальних закладів країни.

Хіба це може задовольнити постійно зростаючі потреби нашої держави і суспільства в юристах?

Звичайно, ні.

Поряд з розширенням навчально-методичної бази Ташкентського державного юридичного університету слід відкрити в країні філії престижних зарубіжних вузів даного напрямку.

Як відомо, в останні роки в нашій країні проводиться певна робота по розвитку адвокатури. Ми повинні вжити заходів щодо подальшого вдосконалення діяльності адвокатів у наданні консалтингових послуг та правової допомоги суб’єктам підприємництва.

Нам необхідно створити адвокатам умови для розширення їх діяльності по найбільш затребуваним видам консалтингових послуг, зокрема, сприянню підприємцям в оформленні дозвільних документів, представництву в державних органах, досудовому вирішенню суперечок, наданню юридичних послуг з трудових питань, підвищенню правової грамотності населення.

На жаль, до сих пір в більшості випадків основним завданням правоохоронних і судових органів залишається здійснення репресивних заходів.

У зв’язку з цим хочу особливо підкреслити: наш народ втомився від притягнення до відповідальності на основі надуманих приводів і помилкових доказів. Нехай це добре запам’ятають всі працівники правоохоронних органів.

Минув час втручання в усі сфери, прикриваючись «конторою» і діючи в своїх інтересах, нехтуючи інтересами держави та народу.

Надалі жодна людина не повинна притягатися до відповідальності на основі фіктивних доказів і наклепів. Необхідно створити надійні гарантії для того, щоб норми Конституції і законів неухильно дотримувалися.

Ми повинні створити таку систему, відповідно до якої жоден правоохоронний орган не буде виходити за рамки своїх повноважень, дублювати функції іншого.

Так, органи внутрішніх справ повинні займатися забезпеченням громадського порядку і безпеки, органи національної безпеки – захистом держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Прокуратура покликана здійснювати нагляд над виконанням законів. Основне завдання судів полягає в забезпеченні правосуддя, винесення по кожній справі законного, обґрунтованого і справедливого рішення.

З цією метою протягом року ведеться масштабна робота з докорінного реформування діяльності судів, прокуратури, органів внутрішніх справ.

Визначено конкретні завдання цих відомств, їх діяльність націлена на служіння інтересам народу.

Звичайно, поки рано говорити про те, що прийняті в цій сфері закони, укази та постанови виконуються повністю.

Незважаючи на вжиті заходи, органи внутрішніх справ досі не стали структурою, яка по-справжньому піклується про народ.

Недостатньою є діяльність прокуратури по забезпеченню верховенства закону в суспільстві.

Судові відомства також не стали установами, де за будь-яких обставин торжествує справедливість.

Не можна сказати, що діяльність всіх працівників цих відомств повністю орієнтована на захист конституційних прав наших громадян.

Тому і в майбутньому ми неухильно і послідовно продовжимо реформи в цій галузі.

Оцінку роботі судових і правоохоронних органів дасть сам народ.

Для них єдиною і вищою вимогою має стати служіння інтересам громадян і неухильний захист їх прав.

Головне, не можна допускати концентрації всіх повноважень і ресурсів в руках одного відомства, порушення принципу стримувань і противаг.

При цьому необхідно відзначити, що в даний час органи Служби національної безпеки діють на основі Положення, затвердженого урядом 26 років тому.

Слід підкреслити, що понад чверть століття це Положення не змінювалося, і будь-які проблеми оцінювалися як загроза національній безпеці, що призвело до безпідставного розширення повноважень даного відомства.

Разом з тим нестабільна ситуація в деяких регіонах світу призводить до посилення міграційних процесів, а це, в свою чергу, сприяє поширенню тероризму та екстремізму і перетворенню їх в проблему глобального масштабу.

При таких обставинах пріоритетним завданням має стати збереження нашої національної державності, незалежності, мирного і спокійного життя, безпеки нашого народу.

Саме з цієї точки зору, враховуючи зростаючі загрози сучасності, настав час реформування діяльності Служби національної безпеки.

У зв’язку з цим пропоную розробити і прийняти закони «Про правоохоронні органи» та «Про Службу національної безпеки».

Думаю, прийняття цих законів створить міцні і надійні гарантії подальшого зміцнення конституційних прав і свобод, благополучного життя наших громадян.

III. Пріоритетні напрямки розвитку та лібералізації економіки

Любі друзі!

Всі ми добре розуміємо, що будь-яку реформу і будь-які зміни можна здійснити без стабільної економіки.

У минулому році ми розпочали масштабну працю в цьому напрямку.

Разом з тим перед нами стоїть ще чимало завдань по зміцненню національної економіки, щоб увійти в ряд розвинених держав.

Сьогодні в світі зростає число країн, що динамічно розвиваються за рахунок впровадження моделей інноваційного розвитку, експорту передових ідей, “ноу-хау” і “розумних” технологій.

На жаль, не можна сказати, що реалізована в нашій республіці робота в цьому напрямку є задовільною.

За даними Міжнародного валютного фонду, Узбекистан за обсягом валового внутрішнього продукту на душу населення займає 134-у позицію в світовому рейтингу 187 країн.

У той же час Узбекистан володіє багатими природними ресурсами, значним економічним потенціалом. У його надрах є великі запаси золота, срібла, міді, урану, нафти, природного газу, вугілля та інших корисних копалин. У нашій країні можна знайти всі елементи таблиці Менделєєва.

Скажіть, де ще є така родюча земля, оптимальний клімат з великою кількістю сонячних днів в році?

Справа полягає в тому, щоб раціонально і ефективно використовувати це безцінне багатство в ім’я інтересів народу. Однак потрібно визнати, що в цьому питанні ми поки відстаємо.

Наприклад, в 2017 році обсяг видобутку природного газу в країні склав 56,5 мільярда кубометрів. Але через нездійснену модернізацію галузі протягом декількох років його втрати залишаються надзвичайно високими – 20-23 відсотка.

Природно, що такий стан справ має всіх нас турбувати.

Економіка, перш за все, спирається на точний розрахунок. У кожній нашій справі розрахунок повинен стояти на першому місці.

Наприклад, в 2018 році ми повинні добути 66 мільярдів кубометрів природного газу. З них 17 мільярдів кубометрів буде поставлено АТ “Узбекенерго”. За рахунок цього буде вироблено 56 мільярдів кіловат електроенергії. На жаль, у нас застарілі лінії електропередачі. В результаті втрат 15-20 відсотків електроенергії не доходить до споживачів, марно витрачаючись в самій мережі.

Або ще один приклад. Підприємства, що входять до складу АТ “Узкімйосаноат”, споживають 10 мільярдів кубометрів природного газу. На цій основі виробляються мінеральні добрива. Фермерські господарства своєчасно не сплатили їх поставку, в результаті підприємства “Узкімйосаноат” станом на 1 грудня 2017 року заборгували за природний газ 890 мільярдів сумів.

Всім ясно, що в ринкових умовах і постачальник продукції, і споживач мають своєчасно і в повному обсязі виконувати свої договірні зобов’язання, щоб не допускати подібних ситуацій.

Серйозною проблемою залишається застаріла система управління в економіці, неактивне впровадження інноваційних ідей. Також перешкодою на шляху економічного розвитку є відставання в технологічному плані і у використанні альтернативних джерел енергії.

Більш того, розвиток економіки гальмують допущені серйозні прорахунки у визначенні та реалізації перспективних великих проектів, нераціональне напрямок іноземних кредитів.

Наприклад, на думку експертів і фахівців, велика частина отриманих протягом 25 років кредитів не дала запланованого економічного ефекту. Наприклад, Устюртський газохімічний комплекс, побудований в Каракалпакстані, не приносить очікуваної економічної вигоди. А деякі «діячі» з Міністерства фінансів свого часу на весь світ заявляли, що це кращий проект в світі. Але де конкретний результат?

Такий стан спостерігається і в ряді соціальних програм, пов’язаних з нагальними потребами людей. Наприклад, з метою забезпечення населення питною водою за останні 10 років в рамках реалізації 17 проектів було залучено понад 618 мільйонів доларів іноземних кредитів. Якби такий обсяг валюти був спрямований на поліпшення умов життя народу з досягненням конкретного ефекту, треба було б сказати спасибі ініціаторам цих проектів – керівникам економічного комплексу. Але, на жаль, жоден з початих проектів не доведений до кінця.

Перш за все, ми повинні створити ефективну систему залучення іноземних кредитів та інвестицій, навчитися обачливо використовувати кожен цент.

З цієї точки зору важливого значення набувають формування інноваційної програми, підготовка кадрів нового покоління,яке ефективно користується інноваціями та інвестиціями, підтримка розвитку класу власників.

Для цього потрібна глибоко продумана програма технологічного розвитку Узбекистану та модернізації внутрішнього ринку.

Реалізація цієї програми повинна створити нові можливості для здобуття Узбекистаном гідного місця в ряду розвинених країн світу.

Ми добре розуміємо, що занижені ціни на основні енергоресурси в нашій країні не виправдовують себе в умовах ринкової економіки.

Наприклад, в Узбекистані ціна за 1 мегават / рік  електроенергії для населення і промислових підприємств становить 25 доларів США. У Німеччині для населення – 332 долари, для підприємств – 144 долари. У Росії відповідно 47 і 51 долар, в Індії – 68 і 87 доларів.

Також ціна 1000 кубометрів природного газу в Узбекистані складає 32,9 долари, в Швеції – 1552 долари, Португалії – понад 1132 доларів, Італії – 1045 доларів, Німеччини – 785 доларів, Англії – понад 770 доларів. У Росії ця цифра перевищує 83 долари, в Казахстані – 45 доларів. Як видно, ціни на електроенергію і природні ресурси у нас в кілька разів нижче, ніж в розвинених країнах. Однак внаслідок нераціонального використання ресурсів важко досягти зниження собівартості продукції.

Для підвищення ефективності використання енергоресурсів нам необхідно реформувати енергетичну галузь країни, розробити в цьому напрямку конкретну стратегію.

Перш за все, слід приватизувати неефективні, збиткові підприємства, ліквідувати монополію, створити конкурентне середовище в сфері постачання електроенергії, стимулювати використання альтернативних джерел енергії. Для цього потрібен перехід на ринкові механізми фінансування виробництва, з широким залученням приватного сектора.

У зв’язку з оголошенням 2018 року Роком підтримки активного підприємництва, інноваційних ідей і технологій будуть прийняті комплексні заходи з підтримки цієї сфери, усунення перешкод і перепон на шляху динамічного і стабільного розвитку бізнес-суб’єктів.

На жаль, в розвитку підприємницької діяльності все ще існує чимало проблем.

Чому в нашій країні розвиток підприємництва знаходиться не на належному рівні? Відверто кажучи, ми самі, державні органи, частково винні в цьому. Все ще зберігаються нікому не потрібні процедури, багато чиновників на місцях переслідують лише свої корисливі цілі.

Коли мова йде про це, мимоволі пригадуються слова відомого державного і політичного діяча Вінстона Черчилля: «Хтось вважає підприємця коровою, яку можна постійно доїти. І лише деякі розуміють, що підприємець – це робоча конячка, яка тягне на собі віз економіки ».

Думаю, немає потреби коментувати ці слова.

Вимога ринкової економіки така, що доступ до ресурсів та можливостей повинен бути однаковим для всіх, без будь-яких переваг.

З цієї точки зору не можна назвати справедливим, що імпорт продукції, необхідної для задоволення потреб нашого населення, сконцентрований в руках окремих груп і став для них джерелом необґрунтованого збагачення.

Надаючи особливі пільги деяким підприємствам, ми самі перешкоджаємо вільній конкуренції, і таким чином негативно впливаємо на стабільність цін.

Відтепер ми відмовимося від подібної практики. У цьому питанні для всіх будуть створені рівні умови. Пільги надаватимуться не окремим підприємствам, а з метою стимулювання окремих видів виробництва і послуг. Абсолютно неприпустимо, щоб завдяки подібним пільгам були повністю монополізовані важливі сфери економіки.

З метою створення рівної і чесної конкуренції розроблений і винесений на всенародне обговорення проект Указу «Про заходи щодо подальшого ефективного забезпечення продовольчої безпеки країни».

Відомо, що складність наших митних процедур є однією з основних чинників, що перешкоджають розвитку підприємництва.

За даними Світового банку, Узбекистан займає 175-е місце серед 190 держав з оформлення експортно-імпортних документів.

Наприклад, для оформлення митних документів в Бельгії досить однієї години, у нас на це йде майже місяць.

Імпортні товари проходять окрему митну перевірку. Чому на території нашої країни один і той же вантаж перевіряється кілька разів? Хто в цьому зацікавлений? Адже кожна перевірка вимагає витрат.

Крім того, в залежності від видів товарів не допускається їх вивезення зі складу без сертифікатів відповідності, гігієни або ветеринарії. Хіба у нас кожен митний склад не обладнано експрес-лабораторією? Наскільки відкриті і прозорі митні процеси, чому відповідальні за сферу відомства мовчать про це?

У всіх розвинених країнах митний огляд здійснюється на підставі даних системи оповіщення про загрозу безпеки. Це економить і державні ресурси, і час підприємців. Але у нас до сих пір така система не впроваджена.

Починаючи з наступного року ми впровадимо її для підприємців, тобто буде встановлено порядок проходження по «зеленому» або «червоному» коридору в залежності від чесності підприємця.

У зв’язку з цим Кабінету Міністрів (А.Аріпов) доручається протягом двомісячного терміну підготувати проект відповідної постанови і внести його на затвердження в установленому порядку.

Разом з тим необхідно посилити боротьбу з незаконними перевірками, безпідставним втручанням в діяльність приватного бізнесу, переглянути систему перевірки суб’єктів підприємництва.

Потрібно визнати, що робота Республіканської ради з координації діяльності контролюючих органів не відповідає вимогам часу.

Подумайте самі, і робочий орган, і контролюючий орган, що проводить найбільшу кількість перевірок  – це податкове відомство. Воно само дозволяє перевірки і само ж перевіряє – де тут логіка?

Тому, думаю, доцільно перейти на електронну систему видачі дозволів на проведення перевірок і покласти здійснення відповідного контролю на Генеральну прокуратуру.

Разом з тим, виходячи з оголошення 2018 року Роком підтримки активного підприємництва, інноваційних ідей і технологій, ми маємо намір на 2 роки припинити перевірки фінансово-господарської діяльності. Як ви дивитеся на це?

Необхідно, щоб керівники контролюючих органів на чолі з Генеральним прокурором щомісяця проводили зустрічі з активними суб’єктами підприємництва, вислуховували хвилюючі їх проблеми, вживали заходів щодо виявлення та усунення недоліків, що заважають їх законної діяльності.

В надійному захисті прав підприємців не повинна залишатися осторонь Торгово-промислова палата. Разом з тим вона не повинна обмежуватися обговоренням недоліків, допущених державними органами і посадовими особами, а строго засуджувати непорядні вчинки, особливо злочини, що здійснюються підприємцями. Простіше кажучи, саме бізнес-співтовариство повинно забезпечувати чистоту своїх рядів.

Ще одне важливе питання – для подальшого розвитку в країні фондового ринку, фондової біржі необхідно докорінно переглянути роботу Центру з координації та розвитку ринку цінних паперів.

Ми продовжимо роботу з передачі порожніх об’єктів державної власності приватному сектору на основі партнерства.

Необхідно встановити єдиний порядок надання земельних ділянок, в тому числі для підприємців через електронні торги та аукціони в мережі Інтернет. З цією метою з 2018 року буде створена система по реалізації державних активів через електронні торгові майданчики.

У розвитку економіки важливу роль відіграє надійна і стабільна банківсько-фінансова система. Без підвищення довіри до неї населення і суб’єктів підприємництва ми не зможемо повністю звільнитися від «тіньової» економіки.

У реалізації в 2018 році намічених завдань щодо розвитку банківської системи основну увагу необхідно приділяти забезпеченню плідної і взаємовигідної співпраці між банками та суб’єктами підприємництва.

Незважаючи на сумніви і «поради» окремих «експертів», противників реформування валютного ринку, ми в короткі терміни з урахуванням міжнародних стандартів почали лібералізацію валюти. Але ми добре розуміємо, що це тільки початок реформ в даній області.

Валютна політика повинна повністю відповідати інтересам розвитку бізнесу і економіки, бути позитивним стимулом для інвестиційної діяльності.

У 2018 року ми відмовимося від різких заходів в здійсненні податкової політики, так як в період реформ для безперебійної роботи державної системи життєво необхідна стабільність бюджету.

З метою підвищення привабливості країни для інвесторів, які мають намір здійснити в Узбекистані великі інвестиційні проекти, нам належить зробити багато для вдосконалення податкової системи. Необхідно зменшити і оптимізувати податковий тягар для всіх категорій бізнесу, на цій основі розширити виробництво і оподатковувану базу.

Суб’єктам малого бізнесу і приватного підприємництва, які будують об’єкти для власних потреб, необхідно надати право на розстрочку виплати єдиного податкового платежу. Разом з тим потрібно стимулювати виплату малими підприємствами податку на додану вартість.

Крім того, необхідно проводити політику стимулювання підприємств,що динамічно розвиваються та укрупнюються .

При наданні податкових пільг пропоную відмовитися від індивідуальних пільг і перейти до їх застосування тільки для певних галузей економіки.

Головне, з точки зору інвесторів, податкова система протягом тривалого часу повинна залишатися певною і зрозумілою. У зв’язку з цим в податковій системі слід проводити ретельно продуману, довгострокову політику.

Ми повинні переглянути бюджетну систему, забезпечити прозорість для народу доходів і видатків бюджету.

Необхідно відзначити, що на засіданні Сенату були схвалені найважливіші закони, що стосуються Державного бюджету Республіки Узбекистан на 2018 рік і вдосконалення податкової системи.

При підписанні цих законів мною буде звернено особливу увагу на те, наскільки в них відображені інтереси нашого народу, передбачені конкретні заходи щодо створення ще більш сприятливих умов для підприємців та інвесторів, а також розвитку територій. Якщо буде необхідно, я готовий переглянути ці закони з точки зору інтересів простих людей і підприємців.

Дорогі друзі, як ви думаєте, в чому полягає наша найбільша проблема?

У нас немає ретельно спланованої, довгострокової єдиної концепції формування інвестиційних програм.

В ході кожного з державних візитів ми укладаємо угоди по залученню іноземних інвестицій на кілька мільярдів доларів. Але їх реалізація проходить повільно, так як в цій області у нас немає ефективно діючої системи.

У діючих інвестиційних програмах не містяться відомості, що стосуються того чи іншого конкретного проекту. При формуванні програм Міністерство економіки, місцеві хокіміяти, як і раніше, женуться за цифрами.

З цією метою вони займаються включенням в програму  безперспективних проектів, що не приносять економічну вигоду, з неясними джерелами фінансування, безпідставним завищенням вартості проектів, одним словом, окозамилюванням.

Настав час для припинення таких явищ. Ми прийняли рішення про їх усунення та залучення інвестицій в реальний сектор економіки, впровадження абсолютно нових механізмів формування проектів.

Ми повністю відмовилися від прийняття фіктивних інвестиційних програм, спішно розроблених лише для «галочки». Надалі будуть розроблятися концепції довгострокового розвитку. З цією метою в якості першого кроку прийняті Державні програми розвитку Республіки Узбекистан і створений Фонд по їх фінансуванню.

У розвитку економіки однією з важливих задач є залучення в формі інвестицій коштів населення, підвищення у людей інтересу до підприємництва.

З цією метою пропоную відкрити в мережі Інтернет Інвестиційний портал, що забезпечує місцевих і зарубіжних інвесторів необхідними статистичними даними, і який представляє інформацію про створені в країні умови для ведення бізнесу.

На основі зарубіжного досвіду для всіх інвесторів необхідно створити безкоштовний цілодобовий мобільний телефонний зв’язок. Також потрібно задуматися про систему стимулювання іноземних інвесторів, щоб вони не поспішали вивести свій капітал і прагнули до реінвестування.

Необхідно підвищити активність хокімів, керівників державних органів та організацій в плані розширення співпраці з іноземними інвесторами, створення нових видів виробництва, робочих місць.

Починаючи з наступного року буде публікуватися рейтинг по створеним на місцях умовам для інвесторів, а діяльність керівників регіонів буде оцінюватися також на основі даних показників.

Як відомо, посольства нашої країни діють сьогодні в 33 країнах світу. У зв’язку з цим виникає питання: чи повністю використовує Міністерство закордонних справ наявні можливості для підвищення інвестиційної привабливості нашої країни, широкого залучення іноземних інвестицій? Чи відповідає сучасним вимогам робота радників з торговельно-економічних питань посольств?

На жаль, для наших дипломатів питання економіки, інвестицій залишаються другорядними. Вони зайняті лише «політикою». У посольствах не вистачає фахівців з питань економіки, фінансів, інвестицій.

У зв’язку з цим пропоную запровадити систему оцінки економічних знань і навичок кожного працівника посольства при призначенні його на посаду.

Шановні друзі!

Слід зазначити, що у зовнішньоекономічній сфері існують ще не задіяні великі можливості і резерви.

З цією метою ми продовжуємо розширювати торгово-економічні зв’язки з центральноазіатськими державами і нашими великими партнерами – Китаєм, Росією, Південною Кореєю, США, Туреччиною, країнами Європейського Союзу.

Наступного року особливу увагу необхідно приділити формуванню надійних транспортних, в тому числі транзитних, коридорів для поставок зовнішньоторговельних вантажів Узбекистану на найбільші ринки світу і регіону.

В даний час наші основні вантажі проходять через транзитні коридори Казахстану, при цьому велика їх частина – через станцію «Сариагач», і ми не можемо сказати, що даний маршрут повністю нас влаштовує.

Недостатня кількість електровозів для транспортування вантажів з цієї станції на територію Узбекистану, нестача сучасних терміналів, зайнятість залізничних мереж – все це призводить до тривалого простоювання вантажів і негативно впливає на нашу економіку.

Тому потрібні диверсифікація логістичних маршрутів і проведення цільових переговорів з нашими сусідами.

В рамках реалізованого з Китайською Народною Республікою проекту «Один пояс, один шлях» необхідно підвищити можливості транспортно-комунікаційної інфраструктури Узбекистану.

Слід серйозно задуматися про отримання преференцій при перевезенні наших основних експортних вантажів через території транзитних держав, зокрема, Туркменістану, Ірану, Казахстану, Росії, Азербайджану та Грузії.

Ми також повинні стимулювати ініціативи зарубіжних і місцевих інвесторів з реалізації конкретних логістичних проектів.

Разом з тим для підтримки національних вантажоперевізників, створення зручностей для суб’єктів підприємництва пропоную створити Національний логістичний портал.

У наступному році ми відновимо переговори про вступ до Світової організації торгівлі. З метою подальшого стимулювання експорту необхідно привести систему технічного регулювання у відповідність з міжнародними стандартами. Одна з основних наших завдань – вивести на зовнішній ринок якісну і сертифіковану продукцію під узбецьким брендом.

В даний час однією з перспективних галузей, що приносять високий дохід національній економіці, є туризм.

Узбекистан – країна з величезним туристичним потенціалом. Тут розташовано більше 7,3 тисячі об’єктів культурної спадщини, велика їх кількість включена до відповідного Списку ЮНЕСКО.

Разом з тим, використовуючи можливості унікальної природи нашої країни, прекрасних зон відпочинку, можна створити нові напрямки для розвитку туризму.

В продовження розпочатої роботи по активному залученню в цю сферу світових брендів необхідно приділяти увагу розвитку паломницького, екологічного, просвітницького, етнографічного, гастрономічного та інших видів туризму.

Ми повинні враховувати, що використання державно-приватного партнерства відкриває широкі можливості для підвищення потенціалу даної сфери.

Потрібно розвивати програму “малого хаджу”, що полягає в паломництві по святих місцях і ознайомленні з пам’ятниками Самарканду, Бухари і Ташкенту.

Слід також більш повно задіяти можливості внутрішнього туризму.

Заступник Прем’єр-міністра С.Холмуродов і голова Державного комітету з розвитку туризму А.Абдухакімов повинні в тижневий термін розробити та подати документи щодо вирішення цих питань.

Шановні учасники засідання!

Хотів би торкнутися такої актуальної теми, як ключові завдання, які стоять перед провідною галуззю нашої економіки, – сільським господарством.

Ми детально говорили про це  зборах, які відбулися 9 грудня, і які були присвячені Дню працівників сільського господарства.

Не повторюючи вже сказане, вважаю за необхідне звернути вашу увагу на наступні важливі питання.

Як відомо, сьогодні понад 51 відсотки населення нашої країни проживає в сільській місцевості. Однак, частка сільськогосподарської продукції у валовому внутрішньому продукті країни не перевищує 17 відсотків. А обсяг переробки продукції аграрного сектора не досягає і 10 відсотків. Хоча в розвинених країнах цей показник перевищує 50 відсотків.

У зв’язку з цим вважаю за необхідне розробити комплексну програму подальшого реформування сільського господарства, надаючи особливого значення забезпеченню продовольчої безпеки.

Слід звернути увагу на встановлення суворого контролю за недопущенням вирощування генетично модифікованої продовольчої продукції.

Звичайно, нас не може не хвилювати той факт, що в останні роки на ринках нашої країни стає все більше імпортної плодоовочевої продукції.

Щоб подолати таку негативну тенденцію, слід, перш за все, відновлювати наші зникаючі традиційні сорти овочів і фруктів, налагодити раціональну та ефективну селекційну роботу, широко впроваджувати в сферу наукові досягнення та інноваційні розробки.

Як відомо, текстильна промисловість Узбекистану здатна переробляти до 1 мільйона 400 тисяч тонн бавовняного волокна. Цього достатньо, щоб повністю задовольнити сировинні потреби вітчизняних виробників готової продукції.

Однак в управлінні переробкою бавовняного волокна існує ще безліч проблем, що призводить до зниження рентабельності виробництва та переробки бавовни-сирцю.

У зв’язку з необхідністю вирішення наявних в галузі проблем і стимулювання вітчизняних виробників був прийнятий окремий указ Президента.

До теперішнього часу ми продавали бавовняну сировину вітчизняним текстильним підприємствам тільки через акціонерне товариство “Узпахтасаноат”. Згідно з указом тепер вони зможуть купувати бавовну-сирець безпосередньо в фермерських господарствах на основі прямих договорів.

В рамках організації бавовняно-текстильних кластерів в Навоїйській, Бухарській і Сирдар’їнській областях розпочато апробацію системи вирощування, ціноутворення і реалізації бавовняного сировини на основі ринкових механізмів.

Самий час вимагає освоєння цього позитивного досвіду в масштабах всієї країни.

Що стосується тваринництва, то необхідно створити умови для зростання поголів’я худоби, а також продуктивності птахівництва, підвищення якості виробленої продукції.

У найближчій перспективі нам потрібно створити в кожному районі спеціалізовані комплекси по відгодівлі худоби, високотехнологічні птахівницькі фабрики і тепличні господарства.

В даний час ми експортуємо плодоовочеву продукцію на 1,5-2 мільярда доларів. У цьому контексті хотів би відзначити: у нас є всі можливості, щоб експортувати цю продукцію на 10-15 мільярдів доларів на рік.

В її заготівлі та експорті велику роль мають відігравати акціонерне товариство “Узагроекспорт”, біржі, агрофірми і компанії з оптових закупівель.

Разом з тим дуже важливо ефективно організувати реалізацію сільськогосподарської продукції. З цією метою необхідно створити єдину базу даних про обсяги вирощеної продукції в розрізі фермерських господарств.

Шановні народні обранці!

Хотів би також коротко зупинитися на завданнях прискореного економічного розвитку регіонів.

У зв’язку з цим вважаю за доцільне розширити повноваження, можливості  і відповідальність місцевих органів державної влади в даному питанні.

У 9 районах країни до теперішнього часу не було організовано жодного підприємства за участю іноземних інвестицій. Прямі інвестиції в основному припадають на місто Ташкент, Ташкентську, Самаркандську області і Ферганську долину.

Регіональні проекти з організації сучасних виробництв і інженерно-комунікаційних мереж необхідно здійснювати на основі розширення державно-приватного партнерства.

Однак слід зазначити, що робота в даному напрямку ведеться не на належному рівні.

Тому нам необхідно розробити та реалізувати Концепцію впровадження державно-приватного партнерства.

Важливою сферою економіки, яка має великий, але не задіяний повною мірою потенціал, є будівництво.

У наступному році реформування і прискорений розвиток цієї сфери стане однією з основних задач. Ми повинні серйозно задуматися про створення сучасних будівельно-підрядних організацій і підготовці нового покоління будівельників.

З цією метою буде розроблено спеціальну програму інноваційного розвитку сфери будівництва до 2030 року.

Ми створимо всі необхідні умови для залучення висококваліфікованих іноземних фахівців і стажувань вітчизняних фахівців за кордоном.

У майбутньому році буде продовжена робота щодо подальшого поліпшення архітектурного вигляду наших міст і сіл.

Ми не повинні забувати: будь-яка будівля, будь то дитячий садок або лікарня, крім виконання своїх безпосередніх функцій, зовнішнім виглядом впливає на настрій людей. Тому слід відмовитися від старих шаблонів і впровадити інноваційні підходи до проектування соціальних об’єктів, будівництво яких планується в регіонах.

З огляду на потреби населення, особливо молодих сімей, власників старого житла і громадян інших категорій, ми повинні продовжити будівництво доступного і якісного житла високими темпами.

З цією метою розроблені конкретні плани по збільшенню в 2018 році будівництва типового і доступного житла в 1,5 рази в порівнянні з 2017 роком.

Ще одне важливе питання, пов’язане з цією сферою, – необхідно кардинально переглянути діяльність товариств приватних власників житла. Ми розраховуємо на ефективну і ініціативну роботу в цьому напрямку нового Міністерства житлово-комунального обслуговування.

У наступному році в багатьох населених пунктах, перш за все в Республіці Каракалпакстан, Хорезмскій, Бухарській, Джизакській, Кашкадар’їнській, Сурхандар’їнській і Сирдар’їнській областях будуть реалізовані проекти по забезпеченню населення чистою питною водою і каналізацією. Це дозволить забезпечити питним водопостачанням близько 580 тисяч жителів регіонів.

Шановні учасники засідання!

У 2018 році в цілях будівництва нових доріг, подальшого розвитку транспортно-логістичної інфраструктури, підвищення якості послуг, що надаються, ми плануємо:

по-перше, відновити залізниці протяжністю 180 кілометрів і електрифікувати понад 200 кілометрів залізниць;

по-друге, організувати рух швидкісного поїзду “Ташкент-Ургенч-Хіва” і туристичного поїзду “Ташкент-Самарканд-Бухара-Ургенч-Хіва”, здати в експлуатацію Південний вокзал Ташкенту і новий вокзал Хіви;

по-третє, електрифікувати лінії Бухара-Міскен і Карші-Кітаб, а також зв’язати їх з Шахрисабзом через нову мережу залізниць;

по-четверте, прискорити будівництво Сергелійськой і другої черги Юнусабадськой ліній Ташкентського метрополітену, надземної лінії метро вздовж великої кільцевої дороги нашої столиці;

по-п’яте, організувати великі автомобільні і залізничні транзитні хаби за рахунок будівництва сучасної інфраструктури з якісним сервісом.

На жаль, в останні роки не приділялося достатньо уваги впровадженню аерокосмічних технологій, які  мають стратегічне значення, в провідні галузі нашої економіки.

Для розвитку цієї прогресивної сфери потрібно буде залучити іноземних інвесторів до реалізації проектів на основі державно-приватного партнерства і створити національну космічну інфраструктуру наземного базування і виробничого призначення.

Разом з тим необхідно зміцнити потенціал науково-дослідних інститутів в цьому напрямку.

Ми повинні створити окремий державний орган по аерокосмічної діяльності, що дозволить комплексно вирішувати всі питання розвитку сфери.

  1. Пріоритетні напрямки розвитку соціальної сфери

Шановні члени парламенту!

Шановні депутати обласних і районних Кенгашів!

На основі передового зарубіжного досвіду нам потрібно закріпити в законодавстві і створити механізми практичного застосування поняття “споживчий кошик”, необхідного для виявлення рівня доходів, достатнього для гідного життя населення.

Також будуть прийняті практичні заходи щодо поетапного підвищення реальних доходів населення, заробітної плати, стипендій, пенсій та соціальних допомог.

Незважаючи на прийняті останнім часом важливі заходи з охорони здоров’я людей, на жаль, на місцях все ще залишається невирішеним безліч проблем в цій галузі.

З огляду на це ми повинні адаптувати до наших умов і впровадити концепції “Розумна медицина” і “Єдиний центр медичної інформації”, які дозволять надавати якісну і сучасну допомогу в зручній для жителів регіонів формі, здійснювати раннє виявлення і дистанційну профілактику захворювань.

Для розвитку приватної медицини важливе значення має залучення іноземних інвесторів, створення умов для ефективної роботи в країні зарубіжних фахівців.

Всім відомо, що забезпечення населення ліками є однією з актуальних проблем,які хвилюють людей. З метою вирішення даного питання незабаром будуть побудовані і відкриті 2 тисячі соціальних аптек, які стануть забезпечувати населення якісними лікарськими препаратами за доступними цінами.

Сьогодні саме життя вимагає кардинального перегляду діяльності центрів скрінінгу, що займають важливе місце в охороні здоров’я матерів та дітей.

У 2018 році на базі 46 районних і міських медичних об’єднань належить організувати міжрайонні перинатальні центри, які будуть забезпечені сучасним медичним обладнанням, укомплектовані кваліфікованими кадрами.

Для ефективного використання на практиці досягнень медичної науки передбачено в сільських лікарських пунктах організувати сучасні діагностичні лабораторії з раннього виявлення та попередження захворювань.

Для повного охоплення населення телекомунікаційними послугами передбачається прокладання 2 тисяч кілометрів опто-волоконних ліній зв’язку у віддалених районах, збільшення швидкості Інтернету в 2,5 рази і введення в дію більше 4 тисяч опорних станцій мобільного зв’язку.

В результаті цих заходів більше 600 населених пунктів отримають доступ до Інтернету і послуг мобільного зв’язку.

Будуть розроблені та реалізовані заходи щодо забезпечення культурного відпочинку і змістовного дозвілля населення.

З метою вдосконалення системи охорони та раціонального використання об’єктів культурної спадщини слід також прийняти Програму підтримки археологічних досліджень і зберігання археологічних знахідок.

Буде забезпечено безумовне виконання прийнятих нами постанов по матеріальній і моральній підтримці співвітчизників, які самовіддано працюють в сфері науки, культури і мистецтва, літератури. У тому числі будуть вжиті всі заходи щодо поліпшення їх житлових умов, соціального і медичного обслуговування, збільшення розміру авторських виплат, реалізації потенціалу молодих талантів.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту в новому році будуть побудовані спеціалізована школа вищої спортивної майстерності з олімпійських та національних видів спорту в Нукусі, спортивний комплекс “Йошлик” в Ургенчі, універсальні спортивні комплекси в містах Ташкент, Андижан, Самарканд, Бухара, спортивно-оздоровчий комплекс і багатопрофільний закритий плавальний басейн в Карші.

Любі друзі!

Ми поставили перед собою завдання підняти на новий етап нашу роботу по вихованню молодого покоління гармонійно розвиненими, фізично здоровими і духовно зрілими особистостями. З цією метою в новій редакції був прийнятий Закон “Про державну молодіжну політику”. На його основі активно впроваджуються в життя нові методи роботи з молоддю.

Сьогодні багато наших молоді люди здобувають освіту, працюють за кордоном. Звичайно, серед них є і ті, хто знайшов там своє покликання, живе благополучно. Однак туга за Батьківщиною – сильне почуття, яке ніколи не залишає людину, якщо він знаходиться далеко від рідної домівки.

Тому нам потрібно налагоджувати постійний зв’язок зі співвітчизниками, які проживають за кордоном, зміцнювати роботу щодо захисту їх прав та законних інтересів, підтримувати тих, хто бажає повернутися на Батьківщину.

З цією метою слід утворити Міжнародну асоціацію молоді Узбекистану і створити відповідні умови для її ефективної діяльності.

Доцільно, щоб наша молодь вела активний діалог із зарубіжними однолітками в сфері науки, культури, спорту, підприємництва та інших напрямках, що дозволить їй яскравіше проявити свій потенціал. З цією метою в майбутньому році планується організувати в Самарканді Форум молоді Центральної Азії.

Одним з найважливіших результатів реформ, здійснених у поточному році, безсумнівно, є повне припинення дитячої та примусової праці в нашій країні.

Нас радує, що ці позитивні зміни визнані Міжнародною організацією праці та іншими структурами.

Ми і надалі будемо надавати пріоритетне значення глибокому вивченню англійської та інших іноземних мов. Разом з тим налагодимо широкомасштабну роботу з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів за затребуваними в нашій країні спеціальностями.

Говорячи про це, треба визнати, що питання виховання всебічно розвинених особистостей, гідних продовжувати справу наших великих предків, є для нас дуже актуальним.

Ми не маємо права забувати, що інтелектуальний і культурний потенціал нашого народу – воістину безцінне багатство, і виховання на цій основі обдарованої, талановитої молоді має вирішальне значення. Саме завдяки такому підходу розвинені країни досягли нинішнього високого рівня.

На жаль, деякі наші вчені і молоді люди, які мають великий науковий потенціал, виїжджають за кордон. Вони працюють у великих зарубіжних компаніях і банках, престижних університетах, міжнародних організаціях. В ході своїх зарубіжних візитів я особисто спілкувався з десятками таких співвітчизників.

В даний час створюються всі необхідні умови для надання консульських та інших послуг співвітчизникам за кордоном, можливості для вільного відвідування Батьківщини, участі в розвитку країни, і в подальшому ми розширимо масштаби цієї роботи.

У зв’язку з цим пропоную розробити концепцію державної політики щодо співробітництва з співвітчизниками, які проживають і працюють за кордоном.

  1. Пріоритетні напрямки в сфері забезпечення безпеки, міжнаціональної злагоди та релігійної толерантності, а також у зовнішній політиці

Шановні депутати і сенатори!

Як відомо, в умовах нинішньої глобалізації дедалі гострішою стає економічна конкуренція, посилюються інформаційні та терористичні загрози.

У різних регіонах світу, зокрема, на Близькому Сході, тривають криваві зіткнення і конфлікти. На превеликий жаль, кількість подібних осередків зростає.

З урахуванням такої тривожної обстановки ми повинні всіляко зміцнювати в країні мир і стабільність, посилювати нашу діяльність по боротьбі з різними загрозами безпеці. Це – вимога часу.

Перш за все, з цією метою слід ще більше підвищити ефективність сформованої системи, особливо відповідальність заступників хокімів, які займаються релігійними питаннями.

Зокрема, відповідну спільну роботу повинні проводити аксакали махаллів, інспектори з профілактики, імам-хатіби, консультанти сходів громадян з питань релігійної освіти і духовно-морального виховання, активісти молодіжних та жіночих організацій.

Якщо ми організуємо роботу саме так, не будемо байдужими до цього питання, перш за все самі станемо піклуватися про те, щоб уберегти наших дітей, наші будинки і махалли від подібних загроз і викликів, то, я впевнений, вони обійдуть нас стороною.

Ми і далі будемо удосконалювати роботу з соціальної реабілітації, повернення до нормального, здорового життя тих, хто потрапив під вплив екстремістських ідей.

Для запобігання інформаційних загроз і атак за допомогою різних інформаційних ресурсів слід організувати спеціальні відділення в складі правоохоронних органів.

Питання зміцнення в нашому суспільстві міжконфесійної та громадянської злагоди ми і надалі будемо вважати одним з найактуальніших завдань.

З цією метою буде вжито необхідних заходів щодо вдосконалення організаційно-правових механізмів діяльності релігійних організацій країни.

Шановні учасники зборів!

Ще одне важливе питання, на яке я хотів би звернути вашу увагу: організаційна структура системи оборони нашої країни, боєздатність, рівень духовної і моральної підготовки солдатів і офіцерів не відповідають сьогодні вимогам нинішнього швидко мінливого часу.

Разом з тим слід зазначити, що за короткий час в результаті прийняття комплексних заходів з реформування національної армії кардинально змінився вигляд наших Збройних Сил.

Підвищенню ефективності реформ у військовій сфері буде служити  нова Оборонна доктрина, що приймається. У цьому документі закріплені принципи відкритості у зовнішній політиці Узбекистану, розвитку дружніх відносин з усіма, передусім із сусідніми країнами. Як найважливіше завдання визначено зміцнення незалежності та суверенітету нашої держави.

З огляду на особливості геостратегічного положення нашої країни, а також  військово-політичну обстановку, що складається в регіоні, були переглянуті завдання і структури з’єднань Збройних Сил. Створена Національна гвардія, приймаються комплексні заходи по оснащенню армії новим озброєнням і сучасною військовою технікою.

Організовано Державний комітет оборонної промисловості.

На основі системних реформ у сфері підготовки військових кадрів кардинально перетворена діяльність Академії Збройних Сил.

Здійснюється вагома робота щодо соціального захисту військовослужбовців та їх сімей, ветеранів.

У 2017 році для військовослужбовців побудовано 56 багатоповерхових будинків, в майбутньому році робота в цьому напрямку буде продовжена в ще більшому обсязі.

Разом з тим всі ми добре усвідомлюємо, що сьогодні перед нами стоять нові і важливі завдання в оборонній сфері.

Перш за все багато що належить зробити по забезпеченню ефективної і своєчасної реалізації Концепції національної безпеки і Оборонної доктрини.

Подальше зміцнення обороноздатності нашої держави, підвищення бойової потужності і потенціалу Збройних Сил є для нас найважливішими завданнями.

Нам необхідно прийняти Державну програму формування та розвитку оборонно-промислового комплексу для забезпечення Збройних Сил сучасним озброєнням і військовою технікою.

Відповідно до прийнятої в нашій країні Стратегії дій ми послідовно продовжимо політику всебічного розвитку дружніх, взаємовигідних зв’язків з усіма країнами далекого і ближнього зарубіжжя, передусім із сусідніми державами, а також з міжнародними організаціями.

Ми приймемо всі необхідні заходи для своєчасного, повноцінного і якісного виконання укладених Республікою Узбекистан договорів і угод з іншими державами, міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інститутами.

Користуючись нагодою, дозвольте висловити щиру подяку представникам міжнародних організацій, послам зарубіжних держав, що підтримують проведені в нашій країні реформи.

Любі друзі !

Реалізація масштабних планів і проектів, викладених в представленому сьогодні вашій увазі Посланні, безсумнівно, виведе розвиток країни на новий, більш високий рівень, буде сприяти подальшому підвищенню добробуту нашого народу.

У той же час всі ми добре розуміємо, що для повної та ефективної реалізації цих найважливіших завдань ми повинні створити відповідні правові основи і механізми.

У зв’язку з цим Прем’єр-міністру А.Аріпову, Державним радникам У.Ісмоїлову, О.Мурадову, секретарю Ради безпеки В.Махмудову доручається забезпечити затвердження до 10 січня 2018 року комплексних заходів щодо безумовного виконання всіма органами державного і господарського управління, головою Ради Міністрів Республіки Каракалпакстан, хокімами областей, міста Ташкент, районів і міст пріоритетних завдань, що випливають із цього Послання.

Дорогі співвітчизники!

Звичайно, ми усвідомлюємо, що 2018 рік, який стане вирішальним етапом в досягненні визначених у Посланні цілей, буде для нас нелегким. Кажу це відкрито. Але ні в якому разі ми не звернемо з обраного нами шляху, будемо послідовно просуватися до намічених цілей, стійко долаючи труднощі. Адже в цьому житті ніщо не дається просто так. Не варто очікувати, що хтось прийде і вирішить наші проблеми, це можемо зробити тільки ми самі.

Всі ми повинні глибоко усвідомити одну істину: сьогодні мова йде про долю і майбутнє нашого народу, Батьківщини, щастя наших дорогих дітей.

І нам необхідно самовіддано працювати в ім’я досягнення наших великих цілей, спрямовуючи на це все наші знання і досвід, любов і відданість Батьківщині.

Я переконаний, що, залишаючись вірними самим собі, не займаючись самообманом, працюючи чесно і сумлінно, ми обов’язково досягнемо всіх рубежів, до яких прагнемо.

Впевненість в цьому мені надають, насамперед, тверда воля і величезний творчий потенціал нашого народу, який з честю подолав багато випробувань.

Бажаю всім вам сил і енергії, міцного здоров’я, сімейного щастя і благополуччя на цьому доброму шляху.

 (Джерело: УзА)

Величезна подія в історії сучасної державності Узбекистану

Президент Республіки Узбекистан Шавкат Мірзійоєв 22 грудня 2017 вперше звернувся з Посланням до Олій Мажлісу.

У заході, який відбувся у Палаці симпозіумів в Ташкенті, взяли участь члени Сенату і депутати Законодавчої палати Олій Мажлісу, керівництво Кабінету Міністрів, міністерств і відомств, представники акредитованих в нашій країні дипломатичного корпусу та представництв міжнародних організацій, активісти недержавних некомерційних організацій. За допомогою відеоконференцзв’язку за заходом спостерігали депутати районних, міських і обласних Кенгашів народних депутатів, керівники органів виконавчої влади та господарського управління всіх рівнів, представники недержавних організацій та громадськості, посли нашої країни в зарубіжних країнах.

У Посланні були відображені підсумки основної роботи, здійсненої в 2017 році, а також найбільш пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку Республіки Узбекистан в 2018 році.

Концепція Послання базується на Стратегії дій по п’яти пріоритетних напрямках розвитку Республіки Узбекистан в 2017-2021 роках. У ньому в п’яти частинах всебічно викладені підсумки виконаної роботи та пріоритетні завдання щодо вдосконалення системи державного і громадського будівництва, забезпечення верховенства закону і подальшого реформування судово-правової системи, розвитку та лібералізації економіки, забезпечення безпеки, міжнаціональної злагоди та релігійної толерантності, а також в напрямку зовнішньої політики.

Послання було значним як за обсягом, так і за змістом. “Червоною ниткою” через нього проходить принцип: інтереси народу, служіння народу, шанування народу!

З ініціативи Президента нашої країни сформована система, в якій державні органи служать народу і їх діяльність оцінюється самим народом. Рішення, що стосуються життя нашої країни, приймаються через безпосередній діалог з людьми, з урахуванням їх пропозицій і запитів. Керівники всіх рівнів звітують перед громадянами.

Послання також стало своєрідним звітом глави нашої держави перед народом за підсумками року, що завершується.

Разом з тим в Посланні визначені пріоритетні завдання щодо всебічного розвитку нашої країни в перспективі, висунутий ряд законодавчих ініціатив.

За пропозицією глави нашої держави новий, 2018 рік в Узбекистані оголошений Роком підтримки активного підприємництва, інноваційних ідей і технологій.

Захід пройшов в дусі щирості і відкритості. Президент нашої країни відкрито говорив про велику кількість проблем, що хвилюють народ, і які перешкоджають нашому розвитку. Озвучені справжні показники, якими б гіркими вони не були. Небачені раніше подібні відвага і рішучість завоювали довіру, повагу людей.

Минає час, але це Послання Президента нашої країни залишиться історичним, таким, який вчинив корінний переворот в історії сучасної державності Узбекистану.

 (Джерело: УзА)