Європа Дипломатія

Австрія–Україна. «Україна має всі шанси стати розвиненою країною Європи»

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Дипломатичні стосунки між Україною та Австрією було встанов­лено 24 січня 1992 року, «Імідж.UA» спілкується з Надзвичайним та Повноважним Послом Австрії в Україні пані Герміне Поппеллер про те, як зараз складаються відносини між нашими країнами, та які є перспективи співробітництва між Австрією та Україною.

— Пані Посол, як би ви охарактери­зували нинішні економічні стосунки між Україною та Австрією?

— За обсягом інвестицій в економіку України Австрія посідає 5 місце. Австрійські компанії були представлені в Україні з перших днів її незалежності, зокрема у сфе­рі банківської справи та страхування, та є досить потужними. Також чималою є кількість компаній, що виробляють продукцію, а не лише надають послуги. Необхідно за­значити, що наразі спостерігається зрос­тання обсягів двостороннього експорту між нашими країнами. Я працюю в Україні протягом двох років. Дипломатичну місію я очолила у квітні 2015 р., тобто вже після Євромайдану. Як і всі, я розумію, що спад в економіці України стався через об’єктивні причини: війну на сході та через втрату Україною Криму. Але ми бачимо, що досить велика кількість ре­форм втілюється в життя. Важливо, щоб ці реформи продовжувались та щоб Україна не припиняла процес їх впровадження.

— Ви правильно помітили настрої частини громадян України та їхнє ба­жання швидких змін. Що можна було б їм порадити?

— Особисто я бачу, що реформи працюють. І хоча вони просуваються повільно, проте процес триває. Ми вже спостерігаємо зростання економіки. За цей рік прогнозується зростання на 2–2,5 відсотків. Хоча це не так багато і хотілося б, щоб економіка зростала з більшою швидкістю, але все одно це — прогрес, і ми сподіваємось, що він надалі стане більш відчутним і що жит­тя людей покращиться.

— Звісно, Україна дуже зацікавлена в інвесторах. Що, на вашу думку, необхідно зараз зробити в Україні для залучення інвесторів?

— Варто зазначити, що значна кількість інвесторів вже прийшла в Україну. І серед них — австрійські компанії, які залишились у країні навіть під час найскладніших кри­зових моментів. Деякі компанії, наразі, здійснюють додаткові інвестиції. Як тільки інвестори будуть впевнені в тому, що їхні інтереси тут захищені, ця інформація швидко пошириться серед їх спільноти. Інші також зрозуміють, що в Україні є чи­мало можливостей заробляти гроші.

— Чи достатньо зараз позитивної інформації у ЗМІ про Україну?

— Звичайно, наразі Україна перебуває у важкому становищі, передусім через кризу на сході, яка забирає багато енергії та ре­сурсів. Але Ви маєте рацію — дуже важливо ще більше працювати над позитивним імі­джем країни. Інвестори, які вже прийшли в Україну, мають свої власні враження та до­свід, вони бачать на власні очі, як виглядає життя у Києві, Львові, Одесі, Чернівцях. І вони бачать, що тут цілком можливо роби­ти бізнес. Але, звичайно, у тих, хто отримує інформацію через пресу та інші мас-медіа, може виникнути страх приїздити сюди, бо негативної інформації вистачає. І все ж в України чималий потенціал, який необхід­но продемонструвати світу.

— Ваша країна — одна з найпопулярніших в плані туризму. Які поради Ви могли б надати Україні щодо розвитку туристичного потенціалу?

— Чого Україна може повчитись у Австрії — так це застосовувати «м’яку» силу, тобто культуру. І це потрібно не лише для приваблення туристів, а й для залучення інвестицій, оскільки культурна, цивілізована спільнота дає країні великі переваги для залучення грошей та створення нових біз­несових проектів. Насамперед, на світовій арені треба просувати свою унікальність. Звичайно, перші кроки потребують вкла­дання коштів, можливо, навіть будуть потрібні великі грошові вливання. Проте культурні здобутки України, її чудові істо­ричні місця — це той актив, який треба де­монструвати на світовій арені. Це зробить імідж країни більш позитивним.

— Чи не могли б Ви назвати кілька прикладів австрійських компанії, які мають позитивну історію інвестування в Україні?

— Перш за все, це відома на весь світ компанія «Fischer», яка виробляє мільйони пар лиж на рік. Їхній завод знаходиться в м. Мукачево, ця компанія вже протягом 20 років представлена в Україні. Вдалий при­клад австрійської інвестиції — компанія «Eurogold», яка виготовляє дошки для пра­сування. Також є компанії у сільськогоспо­дарському секторі: «Agrana» і «Pfanner», які серед іншого виробляють концентрати соків. Компанія «Dunapack» має 2 фабрики в Україні, де виробляються пакувальні ма­теріали.

— Ви вже два роки маєте можли­вість спостерігати за життям України та українців. Як Ви вважаєте, чи можна назвати Україну європейською державою, а українців — європейцями?

— Звичайно, Україна є частиною Євро­пи, як з погляду географії, так і з позицій ментальності. Після підписання Угоди про асоціацію та Угоди про зону вільної торгів­лі з ЄС країна має більше шансів трансфор­мувати суспільство, зробивши його більш європейським та адаптувати українське законодавство до норм ЄС. Це також по­легшить торгівлю між Україною та ЄС. Проте я повторюю, що Україна — це Європа.

Коментарі відключені.